Nizozemské předsednictví navrhuje uvolnit pásmo 700 MHz až v roce 2022

zdroj: freedigitalphotos.net

Rádiové spektrum je vzácný zdroj, a je proto třeba ho využívat co nejlépe. S těmito slovy komisař Andrus Ansip v únoru představoval návrh na koordinované využívání pásma 700 MHz, podle kterého by do roku 2020 měla být tato část pásma uvolněna pro mobilní internet. Řada zemí by ale lhůtu ráda posunula. Nizozemské předsednictví proto přišlo s revidovaným textem původního návrhu, termín by se tak měl posunout až na rok 2022. Zástupci členských států o tom začnou jednat tento týden.

Od začátku února, kdy byl Evropskou komisí představen návrh na koordinované využívání kmitočtového pásma 700 MHz, zástupci jednotlivých členských států v Bruselu ladí své pozice. Úkol to nebude jednoduchý, každá země má totiž pohled trochu jiný.

Podle návrhu by mělo být pásmo 700 MHz (přesněji 694 – 790 MHz), které dnes slouží především pro digitální televizní vysílání, uvolněno pro mobilní operátory, kteří tak budou moci svým uživatelům nabídnout rychlé mobilní datové připojení odkudkoliv. EU se tak připravuje na zavádění 5G internetu, který ocení nejen držitelé chytrých telefonů, bude však nebytný také pro Průmysl 4.0 nebo pro inteligentní auta či spotřebiče, které se bez vysokorychlostního širokopásmového připojení neobejdou.

Co bude uvolnění pásma 700 MHz pro Česko znamenat, se dočtete v nedávném ČLÁNKU. Lidé si budou muset třeba koupit nové televize či set-top boxy

Návrh Komise představil harmonogram, podle kterého by mělo být pásmo 700 MHz uvolněno pro mobilní datové služby do června 2020, kdy se má 5G internet začít spouštět. Jak ale vyplývá z pozičního dokumentu ministerstva průymslu a obchodu, Česko navrhuje termín stanovit ve smyslu 2020+1 rok, a to „v případě dostatečné podpory ze strany ostatních členských států“. Samotné Česko totiž nemá šanci tuto změnu prosadit.

Česko má pro posun termínu nejednoho spojence

Podle informací redakce v tom Česko rozhodně není samo, posunutí harmonogramu totiž podporují i další země. Česko se však nachází ve složité pozici. Je obklopeno Německem a Rakouskem, které naopak prosazují, aby se přechod pro 5G internet v celé EU spustil do roku 2020. Například Berlín hodlá změny zavést už příští rok, a dokud Česko část pásma 700 MHz pro mobilní datové služby také neuvolní, bude německou datovou síť svým televizním signálem rušit.

Vyjednávání mezi členskými státy proto nejsou snadná. Zatímco jedna skupina států by termín nejraději přiblížila, druhá skupina včetně Česka požaduje lhůtu prodloužit. Pro posunutí je například Itálie, Slovensko, Chorvatsko, Maďarsko, Velké Británie, Malta, Lotyšsko, Bulharsko, Litva nebo Portugalsko.

Jak se zdá, úsilí těchto zemí se nakonec vyplatilo. Podle zdroje blízkého jednání byl termín pro některé členské státy totiž natolik problematický, že se jim současné nizozemské předsednictví rozhodlo vyhovět a připravilo revidovaný text návrhu, kde se s posunutím lhůty skutečně počítá. Podle něj by bylo nutné pásmo pro mobilní internet uvolnit až do roku 2022. Revidovaný text má být poprvé projednáván tento týden.

Vzhledem k různým prioritám evropských vlád je pravděpodobné, že se přijetí navrhovaného rozhodnutí Radou a Evropským parlamentem nepodaří tak rychle, jak se ještě nedávno plánovalo. Původně se počítalo s tím, že budou jednání uzavřena v létě. Dnes jsou však odhady o něco střízlivější a finále se podle odhadů odehraje až za slovenského předsednictví, tedy na podzim či koncem roku.

Obecného přístupu mají podle plánu současného nizozemského předsednictví členské země dosáhnout 26. května, kdy proběhne zasedání odpovědných ministrů v Radě EU. Do té doby mají zástupci evropských států, kteří se snaží jednotlivé pozice sladit, čas najít vhodný kompromis. Jednání v rámci pracovních skupin má proběhnout zítra a poté 14. a 22. dubna. Před setkáním samotných ministrů se vyjednavači sejdou pravděpodobně ještě začátkem května minimálně jednou.

Obavy z nedovolené státní podpory

Snaha Česka posunout termín uvolnění pásma 700 MHz pro rychlé bezdrátové připojení je dána výjimečným postavením digitálního pozemního neboli terestrického vysílání, které je bezplatné a v Česku si díky němu televizi pustí až 60 % domácností. Například německý divák ale televizi sleduje spíš pomocí satelitního či kabelového vysílání.

Kmitočty, díky kterým je dnes zprostředkováváno televizní vysílání, však mají být uvolněny právě pro mobilní operátory. Kvůli tomu budou muset být provozovatelům televizních služeb, které na těchto kmitočtech dnes vysílají, předčasně odebrány přidělené licence. Jejich platnost totiž měla původně skončit až v rozmezí let 2021 až 2024 a provozovatelé na tom měli postavené své byznys plány. Dá se proto očekávat, že za to budou vyžadovat kompenzace. 

Ve hře je buď finanční náhrada, nebo technická kompenzace v podobě přídělu kmitočtů pro televizní vysílání v jiné části rádiového spektra. To by však v krajním případě mohlo být považováno za nedovolenou státní podporu, provozovatelé by kmitočty totiž dostali bezplatně a bez výběrového řízení. Taková státní podpora však musí být v souladu s pravidly EU.

Kvůli tomuto problému se v mezirezortním připomínkovém řízení zasekla Strategie rozvoje zemského digitálního vysílání, která představuje plán, podle kterého se bude uvolnění pásma 700 MHz v Česku řídit. Ten musí mít podle návrhu Komise každý členský stát hotový do poloviny roku 2017.

Strategie, jejíž přípravu má na starost ministerstvo průmyslu a obchodu, měla jít z připomínkového řízení na vládu už koncem února. Právě kvůli obavám z nedovolené státní podpory, které se staly předmětem celé řady připomínek, ji ale vláda projedná pravděpodobně až v červnu.

Strategie původně předpokládala, že by od poloviny letošního roku televizní vysílání probíhalo souběžně ve stávajícím (DVB-T) a novém standardu. Tím má být zajištěn plynulý přechod na nové vysílání DVB-T2, které bude po uvolnění pásma mobilním operátorům jediným standardem, na kterém si Češi a ostatní Evropané pustí televizi. Kvůli zdržením v rámci připomínkového řízení však hrozí, že se posune i termín spuštění tohoto souběžného provozu.

Česko až na pár výhrad souhlasí

Po uvolnění pásma 694 – 790 MHz mobilním operátorům, bude digitální televizní vysílání probíhat na kmitočtech v pásmu 470 – 694 MHz. Tomu se v návrhu, který v únoru představila Komise, věnují články 4 a 6. Podle české pozice by však Komise neměla do podmínek využívání pásma do 700 MHz, které je určené pro televizní vysílání, vůbec mluvit. Česko rovněž požaduje, aby se dokument věnoval pouze harmonogramu uvolnění pásma 700 MHz a ne způsobu jeho využití. Česko proto navrhuje tyto problematické články zcela vypustit.

„Pokud budou čl. 3, 4 a 6 v textu rozhodnutí zachovány, měla by být doplněna garance výhradního využívání pásma 470 – 694 MHz pro pozemní televizní vysílání nejméně do roku 2030,“ píše se v pozici, kterou se nyní v Bruselu snaží prosadit čeští vyjednavači.

Až na tyto výhrady a požadavek na posunutí harmonogramu o jeden rok však Česko s návrhem Komise souhlasí. „Pokud jde o společná pravidla pro vysoce kvalitní bezdrátové pozemní pokrytí, Česká republika považuje text návrhu rozhodnutí za přiměřený a správný,“ píše se v pozici české vlády.

Eliška Kubátová