Nebezpečné látky jsou v každém z nás – i v novorozencích

Podle nejnovějších studií Greenpeace se v tělech novorozenců nachází značné množství cizorodých chemických látek. Následky přítomnosti těchto látek pro zdraví dětí nejsou potvrzené, přesto se chemický průmysl obává panických reakcí.

V poslední době přibývá biomonitoringových testů u novorozenců. Provádí je různé ekologické a lobbystické skupiny, ale i Evropská komise. Test se provádí rozborem vlasů, tkáně, kůže, krve a moči a zjišťuje se při něm přítomnost cizorodých chemických látek. Negativní účinky takto zjištěných chemických látek ještě nejsou přesně vyzkoumány.

Včera zveřejnily Greenpeace a WWF, že při uskutečněném výzkumu 42 matek a 27 pupečních šňůr, byla ve všech případech zjištěna přítomnost jedovatých umělých chemických látek, které pocházejí z nejrůznějších parfémů, textilu, rostlinných ochranných prostředků a například změkčovadel PVC, které se používají v dětských hračkách. Přestože byly škodlivé chemikálie nalezeny ve všech odebraných vzorcích, vybízejí zástupci chemického průmysl, ale i dětští lékaři ke klidu, protože zatím nebyla prokázáno, že by bylo nalezené množství látek škodlivé.

Přesto na sebe berou zástupci chemického průmyslu plnou zodpovědnost a zavazují se k dodržování ekologických norem.

Greenpeace svojí zprávu zveřejnily plánovitě těsně před hlasováním v Radě ministrů a Evropském parlamentu o změnách evropské politiky nakládání s chemikáliemi (REACH) a požadují její další zpřísnění. Pokud se jim podaří vyvolat znepokojení mezi obyvatelstvem – mohlo by to na politické reprezentanty zapůsobit.