Nárazové výstřely ceny? Možná budoucnost trhu s elektřinou

zdroj: Pixabay.com

Co v Evropě zajistí dostatek zdrojů pro výstavbu nových elektráren ve chvíli, kdy je cena silové elektřiny nízká? Jednu z cest nabízí takzvané kapacitní platby. Česko patří k zemím, které se kloní spíše k čistému trhu s energií, ve kterém by výrobcům elektřiny přinášely zisky cenové špičky. Tato varianta budí naději, ale i pochybnosti.

Na konci letošního roku má Evropská komise představit nový model evropského trhu s elektřinou. Půjde o jeden z nejsledovanějších návrhů, které mají pomoci k vytvoření evropské energetické unie. Jak bude v příštích letech fungovat trh, totiž mimo jiné ovlivní i bezpečnost dodávek elektrické energie.

Každoročně růst OZE sníží velkoobchodní cenu energie zhruba o euro až dvě.

V současné době se často mluví o tom, že trh s elektřinou v EU nefunguje. Ceny silové elektřiny jsou příliš nízké na to, aby zajistily investice do nedotovaných elektráren, ale ceny pro koncové zákazníky kvůli regulovaným složkám včetně poplatků na podporu OZE neklesají.

Během posledních pěti let spadla cena elektřiny na pražské nebo německé burze z 50 na přibližně 20 eur za megawatthodinu.  

„Z velké části za to může propad cen energetických komodit,“ vysvětlil na 16. energetickém kongresu ČR hlavní ekonom ČEZ Pavel Řežábek. Pokles cen uhlí a zemního plynu podle něj v poklesu ceny silové elektřiny zodpovídá za zhruba 15 eur na MWh. Dalšími 7 eury „přispěla“ nízká ceny emisní povolenky a za zbytek odpovídá nárůst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů (OZE).

„Růst OZE přispěl k propadu ceny elektřiny zhruba 8 eury za MWh. Tento propad je relativně malý, ale velmi vytrvalý. Každoročně růst OZE sníží velkoobchodní cenu energie zhruba o euro až dvě,“ řekl Řežábek.

Aktuální situace ale podle něj neznamená, že by trh nefungoval. „Možná, že se trh prosazuje způsobem, který se nám nelíbí, protože nepřináší takové výsledky, jaké bychom chtěli. Ale trh funguje v každé situaci,“ prohlásil na konferenci.

„Trh funguje, jen zkrátka existuje příliš velký převis nabídky před poptávkou, a do toho je výrazná část samotné nabídky dotována různými provozními dotacemi,“ uvedla během debaty náměstkyně ministra průmyslu a obchodu odpovědná za energetiku Lenka Kovačovská.

Nedostatek zdrojů

„Situace se bude nicméně měnit,“ dodala. Celou Evropu totiž čeká vlna odstavování starých jaderných elektráren nebo uhelných zdrojů, které nebudou splňovat ekologické podmínky požadované evropskou legislativou a nebude ekonomicky efektivní je nadále obnovovat.  

Převis nabídky tak bude klesat, a to především pokud jde o nabídku v oblasti základního zatížení, kterou zajišťují tradiční energetické zdroje.

„V současné době se v České republice pohybujeme pod 21 eury za MWh elektrické energie pro rok 2017. I Velká Británie, která má v EU relativně nejvyšší cenu elektrické energie, bojuje s tím, jak zajistit výrobní přiměřenost a výstavbu nízkoemisních zdrojů,“ vysvětlila náměstkyně.

Podle člena představenstva společnosti ČEPS Zbyňka Boldiše se tomuto druhu problémů v minulosti nevěnoval dostatek pozornosti.

„Výstavba infrastruktury byla až posledním prvkem v celém řetězci a neřešilo se, že bezpečné dodávky jsou závislé na stabilních zdrojích. Nyní běží poměrně intenzivní debata na toto téma a zdá se, že se všichni snaží najít způsob, jak do budoucna zajistit motivaci pro výstavbu těchto zdrojů, aby mohla síť stabilně fungovat,“ zhodnotil během konference.

Obecně se předpokládá, že k řešení této situace se může Evropa dostat dvěma cestami – návratem k čistému trhu s elektřinou (energy-only market), ve kterém mohou výrobcům energie přinášet zisk cenové špičky ve chvílích nedostatku elektřiny, nebo přechodem ke kapacitním trhům. Jejich prostřednictvím by producenti dostávali od státu za udržování dostupné výrobní kapacity dohodnuté částky.

Česko chce energy-only market

Česko patří k zemím, které preferují první cestu. „Pokud budou politici – evropští i čeští – důslední a budou mít pevné nervy, můžeme se navrátit k fungování energy-only market,“ tvrdí Kovačovská.

K tomu je prý potřeba splnit několik podmínek. Fungovat podle ní musí systém emisního obchodování, aby cena emisní povolenky motivovala výrobce k investicích do nízkouhlíkových zdrojů. „Rozhodně to není cena 5 nebo 7 eur za tunu. Je to minimálně 35 eur,“ podotkla.

Dále chce ministerstvo odstraňovat veškeré dotace, které na trhu existují. „Nejsou to jen podpůrná schémata, ale například preferenční přístupy nebo daňové výhody,“ řekla náměstkyně.

Je podle ní také potřeba, aby všechny zdroje nesly odpovědnost za odchylku od předpokládané výroby elektřiny, a to včetně obnovitelných zdrojů.

S tím souhlasí i výkonný sekretář Power Exchange Central Europe David Kučera. „Je naprosto nezbytné začlenit OZE do existujícího trhu a domnívám se, že naprosto základní je přenést na OZE odpovědnost za odchylku. Někdo, kdo do OZE zainvestoval, si možná bude myslet, že je to zásadní ohrožení jeho obchodování, ale nemyslím si, že riziko je tak velké,“ domnívá se.  

Naděje i obavy

Základní podmínkou pro fungování energy-only market je cenotvorba založená na aktuálním přebytku nebo nedostatku elektřiny. Pro zajištění stability je podle náměstkyně potřebná podpora dlouhodobých kontraktů. Klíčovou roli pak také hraje strana poptávky, která musí na aktuální stav ve výrobě elektřiny reagovat. K tomu mohou přispět nejrůznější chytré technologie a skladovací kapacity.

Obavy investorů pramení z toho, že výrazné cenové špičky budou nastávat velmi vzácně.

„Je důležité, aby byly od počátku integrovány do trhu jako tržní řešení bez dodatečných dotací,“ podotkla Kovačovská.

Zvládat nepravidelnou výrobu elektřiny z OZE také pomůže rozvoj krátkodobého flexibilního obchodování s elektřinou na vnitrodenním trhu, dodává k tomu Kučera.

Vize energy-only market se ovšem setkává také s pochybnostmi. Podle Kovačovské na jedné straně působí politický tlak. „Svou roli hraje obava z toho, že vám v nějakém okamžiku může cena elektrické energie na burze vyskočit o sto až tisíc procent,“ vysvětlila.

Obavy investorů pak pramení z toho, že výrazné cenové špičky budou nastávat velmi vzácně, nebo že cena nebude dostatečně vysoká pro to, aby byla dostatečnou pobídkou pro investování.

Článek vznikl u příležitosti konání 16. energetického kongresu ČR, který v Praze pořádala společnost Business Forum.

Adéla Denková