Čína může EU předstihnout v investicích do výzkumu a vývoje

výzkum vývoj

EU se obává rostoucích čínských investic do výzkumu a vývoje. Za pět let bude Čína investovat do této oblasti větší procento svého HDP než EU.

Evropská komise se obává především toho, že většina západních společností přesune své aktivity v oblasti výzkumu a vývoje na východ. V EU by do roku 2010 měly investice do výzkumu a vývoje narůst z 1,93% HDP v roce 2003 na 2,2% HDP Unie. Cíl Lisabonské strategie, tj. investice ve výši 3% HDP, dosažen patrně nebude. Každý členský stát přitom investuje v různé výši. Některé, především skandinávské země, 3% výše investic už téměř dosáhly. Čínské investice do výzkumu a vývoje v roce 2003 dosáhly 1,31% HDP, od té doby ale rostou závratným tempem. Evropský komisař pro výzkum a vývoj Janez Potocnik v deníku Financial Times varuje, že pokud Čína bude tímto tempem pokračovat, vyrovná se Unii v roce 2009 nebo 2010.

Komisař Potocnik poukazuje především na fakt, že prostředí v EU je pro investice v oblasti výzkumu a vývoje stále nepříznivé. Soukromé společnosti, které se na financování této oblasti mají podílet výrazným dílem, se musí potýkat s množstvím legislativy, nedostatečnými daňovými pobídkami či rozdíly v ochraně duševního vlastnictví a patentování v členských zemí EU. Podmínky pro investice v této oblasti se naopak zlepšují v některých rychle rostoucích ekonomikách jako je právě Čína nebo Indie a některé evropské společnosti již přesunuly část svých výzkumných aktivit do těchto zemí. 500 největších firem se sídlem v EU v roce 2003 snížilo své investice do výzkumu a vývoje na 2%, zatímco 500 největších společností se sídlem mimo EU navýšily tyto náklady na 3,9%. Investice evropských společností přitom mířily do relativně malého počtu sektorů, především do automobilového průmyslu. Výše korporátních investic do výzkumu a vývoje za rok 2004 bude známa příští měsíc. Očekává se, že EU dosáhne opět výrazně slabších výsledků než USA a asijské země.

Evropská komise proto tento týden předloží nový návrh, jehož cílem je udržet a přitáhnout nové investice do výzkumu a vývoje do EU. V návrhu nového rozpočtového rámce na období 2007 – 2013 Komise počítala s navýšením vlastních investic EU do výzkumu a vývoje na 70 miliard eur. Jednání o rozpočtu ale letos v červnu uvízla na mrtvém bodě.