Ministři zemí EU se zaměřili na zrušení roamingu a boj s geo-blockingem

ansip

Andrus Ansip © European Union, 2016

Rada se v minulém týdnu zabývala několika návrhy Komise, které mají pomoci s realizací jednotného digitálního trhu. Ministři zemí EU se tak vyjádřili k překážkám v online obchodování nebo ke zrušení roamingu, které je opět o něco blíž. Komise však nezůstala pozadu a navrhla novou reformu plateb DPH pro online podnikání.

Ministři členských zemí Evropské unie v minulém týdnu jednali o mnoha tématech, která se týkají digitální agendy a vytváření jednotného digitálního trhu. Na programu bylo zejména zrušení roamingu v rámci EU, usnadnění přeshraničního online obchodování či dostupné internetové připojení v celé Unii.

Pokud jde o problematiku e-commerce, tu na konci minulého měsíce projednávala Rada pro konkurenceschopnost (COMPET). Ministři, pod jejichž agendu spadá hospodářství, ekonomika a konkurenceschopnost, se v tomto ohledu zaměřili na jeden ze základních problémů, který současnou podobu online obchodování omezuje.

Odstranění geo-blockingu

Tím problémem je tzv. geo-blocking, tedy případy, kdy je spotřebitelům blokován online nákup zboží či služeb z ostatních zemí EU podle jejich IP adresy. Jednoduše řečeno se jedná o blokování různých služeb na základě zeměpisné polohy a jde tedy o zásadní problém v realizaci jednotného digitálního trhu, který by v tomto ohledu hranice neměl znát.

Návrh nařízení, na kterém se ministři shodli, má za cíl tuto diskriminaci na základě národnosti či bydliště zákazníků odstranit a online obchodování posílit. „Mnoho občanů už dnes očekává, že nakupování přes internet bude stejné jak přeshraničně, tak v rámci jejich státu. Odstranění neoprávněného geo-blockingu posílí online obchodování a zároveň umožní občanům přístup k širšímu výběru zboží a služeb,“ uvedl slovenský ministr hospodářství Peter Žiga.

Podle předloženého návrhu by obchodníci nově nemohli zákazníkům z jiných zemí nabízet zboží a služby za různé ceny či za jiných podmínek v případech, kdy by se jednalo o diskriminaci. Samotná cenová rozdílnost na základě cíleného obchodního plánu však zakázána nebude a podnikatelé tak budou moci v různých místech nabízet zboží za různou cenu. Stejně tak obchodníci nebudou mít povinnost zboží doručit mimo členský stát, ve kterém doručení výslovně nabízí.

Zákaz diskriminace na základě národnosti či místa pobytu se však nedotkne ani přístupu ke zboží a službám, které jsou chráněny platným autorským právem, jako jsou například e-knihy nebo hudba. V tomto ohledu si budeme muset počkat na to, jak bude vypadat připravovaná reforma autorského práva v rámci EU.

Podle návrhu Rady však obchodníci nebudou moci uplatňovat různé způsoby platby a platební podmínky a pozor si budou muset dát i na to, aby občanům jiných zemí neodepírali přístup na své internetové stránky.

Žiga: Odstranění neoprávněného geo-blockingu posílí online obchodování a zároveň umožní občanům přístup k širšímu výběru zboží a služeb.

V nejbližší době začnou ohledně odstraňování geo-blockingu jednání mezi Radou, Evropských parlamentem a Evropskou komisí. Samotný parlament však musí nejprve k této problematice zaujmout svou vlastní pozici.

Spravedlivější placení daní

K podpoře online obchodování se ale v minulém týdnu vyjádřila i Evropská komise. Jejím dalším cílem při vytváření jednotného digitálního trhu mají být nová daňová pravidla, která by měla online podnikání a e-commerce výrazně posílit. Základem má být zavedení tzv. jednotného kontaktního místa, tedy portálu pro platby DPH online pro celou EU. Tím má být podle Komise docíleno snížení nákladů na plnění povinností spojených s platbou DPH pro podnikatele až o 2,3 miliardy eur ročně.

Podle nových pravidel by se daň z přidané hodnoty zároveň platila v členském státě konečného spotřebitele, což by mělo pomoci ke spravedlivějšímu rozdělení daňových příjmů v Unii. V současnosti totiž státy v souvislosti s internetovým obchodováním každoročně na daních ztrácí až 5 miliard eur a to právě z důvodu, že jsou placeny v jiných zemích, než ve kterých se nachází daný spotřebitel. Podle odhadů Komise se tato ztráta zároveň do roku 2020 zvýší až na 7 miliard.

Další výhodou by mělo být to, že obchodníci působící online se již nebudou muset kvůli placení daní registrovat ve všech zemích, ve kterých své zboží a služby prodávají. Odhaduje se přitom, že právě tato procedury podnikatele stojí až 8 tisíc eur.

„Plníme naše sliby a uvolňujeme elektronický obchod v Evropě. Již dříve jsme navrhli, aby doručování balíků bylo efektivnější a dostupnější, aby spotřebitelé byli při nákupech on-line lépe chráněni a abychom se vypořádali s bezdůvodným zeměpisným blokováním. Nyní odstraňujeme poslední překážku tím, že zjednodušujeme pravidla pro DPH,“ uvedl místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip.

Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku se shodla na svém přístupu k novým pravidlům pro velkoobchodní trhy s roamingem, což byl stěžejní krok pro úplné zrušení roamingových poplatků v roce 2017.

Zrušení roamingu v červnu 2017

Vedle online obchodování se ministři zemí EU v minulém týdnu zabývali i dlouho očekávaným zrušením roamingu v rámci Unie. Rada pro dopravu, telekomunikace a energetiku se shodla na svém přístupu k novým pravidlům pro velkoobchodní trhy s roamingem, což byl stěžejní krok pro úplné zrušení roamingových poplatků v roce 2017. Prozatímní dohoda počítá se zrušením už v příštím červnu a ministři tak dali najevo, že s tímto termínem počítají.

Návrh nařízení, který Rada schválila, stanovuje limity částek, které si mohou jednotliví operátoři navzájem účtovat za používání svých sítí pro poskytování roamingových služeb jiných operátorů. Velkoobchodní cenové stropy jsou důležité, aby bylo zrušení roamingových poplatků udržitelné. Základem je v tomto směru především to, aby operátoři i nadále byli ochotni investovat do svých sítí.

shutterstock_530321062

© Shutterstock/upslim

Klíčové je i postupné snižování těchto velkoobchodních cen, a to jak u dat, tak u hlasového volání a textových zpráv. Pokud jde o velkoobchodní ceny dat, maximální poplatek, který si budou moci operátoři navzájem účtovat, bude v polovině příštího roku 0,01 eur za megabyte. V polovině roku 2021 má tato částka klesnout až na 0,005 eur za megabyte. V případě telefonických hovorů se bude velkoobchodní strop pohybovat na 0,0353 eur za minutu a u sms 0,01 eur za textovou zprávu.

Ministři souhlasí s iniciativou WIFI4EU

Ministři se v neposlední řadě zabývali i iniciativou Komise, která nese název WIFI4EU. Ta má orgánům státní správy a samosprávy umožnit poskytnout všem občanům bezplatné bezdrátové připojení ve veřejných budovách, v nemocnicích, v parcích nebo na náměstích. Součástí iniciativy je i zájem Komise o pokrytí venkova internetovým připojením s rychlostí stahování minimálně 100 megabitů za sekundu do roku 2025.

S iniciativou vyjádřili ministři souhlas a zdůraznili, že financování tohoto projektu by mělo být geograficky vyvážené. Provozovatelé žádající o unijní finance by měli zajistit vysokorychlostní internetové připojení, tedy připojení s rychlostí vyšší než 30 Mb/s. Snahou také je, aby iniciativa nekolidovala se soukromými investicemi. Veřejná podpora zavádění internetu se tak bude týkat pouze míst, kde ještě takové připojení není zajištěno.