Ministři podpořili evropskou politiku v oblasti sportu

Na neformálním setkání, jež se konalo koncem minulého týdne, přivítali ministři Bílou knihu o sportu, kterou v červnu zveřejnila Komise. Ministři také poukázali na některé novinky v evropské politice v oblasti sportu, které s sebou přináší nová Lisabonská smlouva.

Ministři Evropské sedmadvacítky zodpovědní za oblast sportu se 25. října 2007 sešli na neformálním setkání, na němž mimo jiné diskutovali nedávné změny v evropské politice v oblasti sportu. Ministři zdůraznili význam nedávného vývoje a přivítali Bílou knihu o sportu i doprovodný akční plán, které Komise zveřejnila v polovině června.

Také nová Lisabonská smlouva, která je první smlouvou, jež Evropské unii dává specifické kompetence v oblasti sportu, bude podle ministrů znamenat, že nyní dojde ke konkrétním změnám. Do nynějška se ministři zodpovědní za sport mohli scházet pouze na neformálních schůzkách a jejich pravomoci se omezovaly na politické diskuse. S novou smlouvou se však budou scházet na formálním základě. „Jde o kvalitativní skok v rozhodovacích pravomocích ministrů v této oblasti,“ uvedlo portugalské předsednictví.

Ministři se shodli na tom, že by na evropské úrovni měl a také bude vytvořen zvláštní program pro sport. Cestu pro vytvoření takového programu již připravil akční plán, který doprovází Bílou knihu. Stávající programy tedy budou zřejmě podřízeny tomuto cíli.

Ministři dále hovořili o budoucích prioritách v oblasti sportu a boji s dopingem, zdůraznili autonomní povahu sportu stejně jako jeho sociální roli a zejména pak pozitivní vliv fyzické činnosti na lidské zdraví.

Ministři také projevili zájem o zprávu o financování sportu, jejíž přípravu Komise plánuje. Podle Komise by se měla zpráva zaměřit na odlišné zdroje financování, například prostřednictvím sázkových kanceláří nebo prodejem vysílacích práv.

Pro posílení dialogu se všemi zájmovými skupinami v oblasti sportu a na všech úrovních ministři zdůraznili možnost vytvoření „Evropského fóra pro sport“ jako přirozeného kroku, který by zajistil zájmovým skupinám příležitost podílet se na rozhodování.

Zástupce Komise uvedl, že přijetí, kterého se ze strany členských států dostalo Bílé knize o sportu, nyní evropské exekutivě umožní připravit se na implementaci nové smlouvy jakmile projde ratifikačním procesem.