Ministři obrany: Pro zlepšení obranných schopností EU jsou důležité vrtulníky

Zdroj: České předsednictví.

V Praze se minulý týden sešli ke dvoudennímu neformálnímu jednání ministři obrany členských států EU. Jednání předsedala místopředsedkyně vlády a ministryně obrany ČR Vlasta Parkanová. K hlavním tématům, o nichž ministři druhý den jednali, patřil rozvoj vojenských schopností a spolupráce EU se strategickými partnery.

Neformální zasedání ministrů obrany bylo šestým neformálním zasedáním Rady na ministerské úrovni, které se v ČR uskutečnilo od začátku předsednictví. Ministři obrany členských států se v Praze sešli ke dvoudennímu jednání. První den se diskuse zaměřila především na vojenské operace (viz EA 13/03/2009). V pátek se pak ministři věnovali především zlepšování vojenských schopností EU a spolupráci se strategickými partnery. Jednání byl přítomen také Vysoký představitel EU pro SZBP Javier Solana a ředitel Evropské obranné agentury (EDA) Alexandr Weis.

Rozvoj vojenských schopností EU

Rozvoj vojenských schopností EU patří k prioritám českého předsednictví v této oblasti. Ministři diskutovali zvláště o vrtulnících, jejichž nedostatečná dostupnost je dlouhodobým problémem. Podle ministryně obrany Vlasty Parkanové by EU a NATO měly více spolupracovat při jejich využívaní a to zvláště v dnešní době hospodářské krize, kdy si státy nemohou dovolit duplicitní kapacity. „Musíme zabránit duplicitám. Musíme vytvořit takové mechanismy, které umožní, aby NATO a EU spolupracovaly v takových podobách, které povedou i k tomu, že jedny kapacity budou využívány oběma organizacemi,“ řekla Parkanová. Také Javier Solana soudí, že vrtulníky jsou klíčem k lepší akceschopnosti EU.

Ministři se věnovali také iniciativě francouzského předsednictví, kterou je Evropská dopravní flotila. ČR spolu s dalšími devíti státy potvrdila svou účast na tomto projektu, jehož cílem je do roku 2014 vytvořit letku strategických dopravních letounů.

Zvláštní důraz by měl být podle ministryně obrany ČR kladen také na rozvoj výměnného programu ERASMUS i v oblasti vojenského vzdělávání. Podle Parkanové povede sblížení ve vzdělávání k užší spolupráci a ta se projeví v lepší interoperabilitě ozbrojených sil členských států.  

Spolupráce se strategickými mezinárodními partnery

Ministři obrany se shodli na tom, že plnohodnotná spolupráce EU a NATO je pro budoucnost nevyhnutelná. Právě rozvoj partnerství EU s NATO patří k významným prioritám českého předsednictví. Javier Solana v této souvislosti prohlásil, že spolupráce obou organizací nebyla nikdy lepší.

Dalším důležitým partnerem EU na mezinárodní politické scéně je OSN, od níž EU převzala například kontrolu nad misí v Kosovu, a podle Solany je rámec vzájemné spolupráce nastaven velmi dobře. Zvláštní význam je také přikládán spolupráci s Africkou unií, které by EU měla pomoci k tomu, aby byly státy na Africkém kontinentu schopné řešit bez cizí asistence vlastní problémy.

Ministři obrany se k dalšímu jednání sejdou ve druhé polovině května v Bruselu.