Ministr Jan Mládek představil vládě dohodu o volném obchodu mezi EU a Kanadou

CETA

© Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vláda schválila návrh na sjednání Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na straně jedné a Kanadou na straně druhé. Jedná se o zatím nejambicióznější dohodu o volném obchodu, kterou EU sjednala se třetí zemí.

Ministerstvo průmyslu a obchodu považuje dohodu CETA za důležitý nástroj, kterým se českým podnikům otevírá řada příležitostí, a to jak v oblastech, kde spolupráce již probíhá, tak v odvětvích zcela nových. Dle dostupných nezávislých studií, které si nechala zpracovat Evropská komise, přinese dohoda CETA nárůst celkového HDP EU v dlouhodobém horizontu o 0,02 – 0,03 % a nárůst celkového exportu EU do třetích zemí přibližně o 0,07 %.

„Dohoda CETA posílí a upevní vzájemné hospodářské vztahy, poskytne nové obchodní příležitosti pro ekonomické subjekty na obou stranách a usnadní vstup českých firem na kanadský trh,“ dodal ministr Jan Mládek.

Dohoda jde nad rámec závazků smluvních stran ve Světové obchodní organizaci a kromě odstranění cel v obchodu se zbožím pokrývá obchod se službami, ochranu práv k duševnímu vlastnictví, veřejné zakázky a také podporu a ochranu investic.

Na základě dnešního usnesení vlády bude dohoda slavnostně podepsána pravděpodobně na nadcházejícím summitu EU-Kanada dne 27. října 2016 v Bruselu. Následovat bude ratifikační proces v jednotlivých členských zemích i na úrovni EU.

Z pohledu českého ústavního práva jde o mezinárodní smlouvu tzv. prezidentského typu, k jejíž ratifikaci je zapotřebí souhlasu obou komor Parlamentu ČR.