Mezistátní iniciativa: Schengen III.

Rakousko, Německo a státy Beneluxu zahájily jednání o užší policejní spolupráci. Evropská komise se na této iniciativě nepodílí, nicméně ji bedlivě monitoruje.

Rakousko, Německo a státy Beneluxu chtějí zjednodušit vzájemnou výměnu policejních dat, které by měly být použity pro potlačování mezinárodní kriminality a terorismu. Předpokládá se rychlá výměna vzorků DNA a otisků prstů a společné vytváření profilu pachatele v případech mezinárodního terorismu.

Tuto iniciativu pojmenovaly zmíněné státy Schengen III., ve skutečnosti ale nemá se současným schengenským systémem nic společného. U jeho zrodu stála, stejně jako nyní u Schengenu III., iniciativa některých členských států EU. Až později byla jejich ujednání začleněna do legislativy EU. Podle bruselských úřadů je z toho důvodu podobná iniciativa „v zájmu“ Evropské unie, protože ukazuje a zároveň vytváří předpoklady k tomu, kam by mohla pozdější společná spolupráce v rámci celé EU dospět.