Merkel se na summitu EU dotkla i ústavy

Na večeři s čelními představiteli EU 8. března představila německá kancléřka Angela Merkel první návrh „cestovní mapy“ pro evropskou ústavu.

Německé předsednictví chce, aby se evropští leadeři shodli na textu nové smlouvy do února v roce 2008. Text bude s nejvyšší pravděpodobností kratší a neponese jméno „ústava“. Měl by se tak vyhnout schvalování v referendu.

Názory na nový text se však mezi členskými zeměmi značně liší. Polsko by rádo zachovalo stávající hlasovací systém v Radě, neboť mu dává větší váhu, než přepočet podle ústavní smlouvy. Polský prezident Lech Kaczyński uvedl: „Hlasovací systém je závažný problém“ a dodal: „Každá země bude podporovat takový systém, který je pro ní nejpříznivější.“

Německé předsednictví dosud vedlo jednání k ústavní smlouvě pouze za zavřenými dveřmi. Rádo by se ale přiblížilo občanům. Prostředkem k tomu má být Berlínská deklarace, která má připomenout 50. výročí od založení EU a dát nový impuls k vytvoření nové smlouvy.

Na tiskové konferenci během evropského summitu německá kancléřka uvedla, že panuje „úplná shoda, že by měla být Berlínská deklarace adresována evropským občanům a měla by být srozumitelná“.

Německé předsednictví, které reprezentuje Radu, společně s Komisí a Parlamentem připraví text, který se bude dotýkat základních hodnot, bude se odvolávat na rozšiřování EU jako na „obohacení“ dokládající „vítězství demokracie nad diktaturou“, stejně tak jako na budoucí úkoly, jako je boj s klimatickými změnami, konkurenceschopnost a sociální soudržnost, uvedla kancléřka. Dodala, že by se mohl v deklaraci objevit i evropský sociální model.

Předsednictví by rádo uspořádalo v červnu mezivládní konferenci, na níž by členské státy rozhodli o budoucnosti ústavní smlouvy.

Cílem je podepsat novou smlouvu na prosincovém summitu EU během portugalského předsednictví a ponechat jí 12 až 14 měsíců na ratifikaci. Nová smlouva by tak měla vstoupit v platnost před příštími volbami do Evropského parlamentu v roce 2009.