Maroko se bude podílet na evropském programu GALILEO

Představitelé Maroka a Evropské unie včera uzavřeli dohodu o účasti Maroka na satelitním navigačním systému GALILEO. Maroko se stalo první africkou zemí, která se bude na programu podílet.

Dohoda o účasti Maroka na satelitním navigačním systému GALILEO byla podepsána Hainzem Hilbrechtem za Evropskou komisi a Jeho excelencí Alemem Menouarem, velvyslancem Maroka při Evropské unii. Dohodu by měly ještě schválit členské země EU na zasedání Rady EU pro dopravu, které se uskuteční v prosinci.

Uzavření dohody znamená završení několikaměsíčního jednání mezi Evropskou unií a Marokem. Oficiální rozhovory byly zahájeny na konci dubna 2005. Dohoda se vztahuje zejména na spolupráci v průmyslové a vědecké oblasti a na využití programu Galileo nejen v Maroku, ale také v regionu západního Středomoří a západní Afriky. Úspěšným ukončením rozhovorů se Maroko stalo pátou neevropskou zemí, která se bude na systému GALILEO podílet. Následuje tak Čínu, Izrael, Ukrajinu a Indii.

Satelitní systém GALILEO vznikl jako civilní projekt Evropské komise ve spolupráci s Evropskou kosmickou agenturou. V současné době existují dva vojenské satelitní systémy – americký GPS a ruský GLONASS. Tyto systémy mohou být v případě vojenských konfliktů na některých místech nedostupné nebo se může kvalita jejich signálu podle potřeby snížit. Evropský systém by měl být k těmto systémům komplementární a měl by tak zvýšit spolehlivost a dostupnost signálu na celém světě.