Margot Wallströmová využívá nové trendy: píše internetový deník

Komisařka zodpovědná za komunikaci na své webové stránce spustila novou sekci „Můj blog“, kde zveřejňuje vlastní postřehy k posledním událostem.

„Blogs“ je běžně užívaná zkrácená verze označující „web logs“. Blogy se stávají důležitým fórem umožňujícím na webových stránkách vyjadřovat své názory. Komisařka pro institucionální vztahy a komunikaci k tomuto účelu na svých stránkách blog zahrnula a k evropské veřejnosti se již obrátila se soukromě laděným dopisem.

Její první komentáře se soustředí na pohromu způsobenou vlnami tsunami a počáteční dny v úřadě pod lucemburským předsednictvím. Píše také o tom, že přes Vánoce přibrala.  

Během funkčního období Evropské komise pod vedením Prodiho komisař pro obchod Pascal Lamy využíval osobně laděné dopisy určené veřejnosti jako nástroje k poskytnutí obrázku o tom, jak probíhají dohody o obchodu.