Irsko dokončilo ratifikaci, čeká se už jenom na nás

Zdroj: Evropská komise.

S  dokončením ratifikace Lisabonské smlouvy, která reformuje fungování Evropské unie, se již čeká jen na ČR. Včera dokončilo ratifikaci Irsko a nyní EU upírá své oči na Ústavní soud ČR a prezidenta Václava Klause.

Podle informací agentury AFP včera (15. října) irská prezidentka Mary McAleese oficiálně dokončila ratifikaci Lisabonské smlouvy (LS) v Irsku. V prohlášení prezidentské kanceláře stojí, že prezidentka „podepsala 26. dodatek irského ústavního zákona, tedy Lisabonskou smlouvu“. Pozornost států EU se tak definitivně zaměřila na ratifikační proces v ČR.

Skupina senátorů však včera doplnila svoji ústavní stížnost na Lisabonskou smlouvu dalšími 12 stranami textu. Minimální počet senátorů, který může podat stížnost k Ústavnímu soudu ČR je 17. Dva senátoři ze 17členné skupiny, která 29. září podala hlavní část současné stížnosti na LS, však včerejší doplnění stížnosti odmítli podepsat. Jeden z nich, Jiří Nedoma (ODS), k tomu pro server Lidovky.cz dodal: "Odmítl jsem se pod doplnění podepsat kvůli dalším průtahům. Už naše první podání právníci zpracovávali dlouho a nebyl jsem s jeho podobou příliš spokojen. Nechci proces dále zdržovat, chtěl jsem jen vyjádřit svůj názor."

Skupina kolem Jiřího Oberfalzera (ODS) tak musela sehnat dva nové spojence. To se jí povedlo, když svůj podpis pod dodatek stížnosti připojil jeden senátor z ODS a jeden z KSČM. Vláda Jana Fischera se proti doplnění stížnosti ohradila s tím, že nepodporuje neustálé protahování sporu předkládáním dalších a dalších doplnění.

Ústavní soud požádal o vyjádření ke stížnosti všechny účastníky řízení. Ještě před včerejším doplněním ústavní stížnosti dodala své stanovisko Poslanecká sněmovna, Senát a Vláda ČR. Všechny tři instituce návrh považují za neopodstatněný. Vláda ve svém vyjádření konstatuje, že „Lisabonskou smlouvu jako celek i její jednotlivá ustanovení považuje za slučitelné s ústavním pořádkem České republiky a s tímto přesvědčením ji také sjednávala.“ Další z účastníků řízení, prezident Václav Klaus, se nechal slyšet, že své stanovisko „brzy zveřejní“.

Z průzkumu, který si nechala Česká televize vypracovat od agentury STEM, vyplývá, že 59 % respondentů podporuje, aby prezident podepsal LS hned po kladném rozhodnutí Ústavního soudu ČR. Necelá jedna pětina respondentů se ještě nerozhodla a 23 % je proti podepsání LS hned po rozhodnutí soudu.

Veřejné ústní jednání Ústavního soudu o návrhu senátorů na posouzení souladu LS s ústavním pořádkem je naplánováno na úterý 27. října. Generální sekretář soudu Tomáš Langášek vyjádřil, že na tomto termínu se nic nezměnilo ani po včerejším doplnění ústavní stížnosti na LS. Je zvykem, že Ústavní soud vyhlašuje nález ve stejný den, kdy proběhne veřejné jednání. Při rozhodování o složitějších případech se však stává, že se vyhlášení odročí na později.

Zástupci EU by uvítali, kdyby soud vynesl svůj rozsudek ještě před pravidelným zasedáním hlav členských států a vlád v Bruselu, které se uskuteční ve dnech 29. a 30. října. Na tomto zasedání budou evropští politici mimo jiné jednat o požadavku prezidenta Klause, kterým podmínil úspěšné dokončení ratifikace Lisabonské smlouvy v ČR. Klaus žádá, aby ČR získala výjimku z evropské Charty základních práv, která je součástí LS. Touto výjimkou chce prezident Klaus pojistit ochranu ČR před majetkovými nároky vysídlených sudetských Němců.

Proti postupu českého prezidenta se však v EU zdvihá vlna nevole. Včera například francouzský prezident Sarkozy v rozhovoru pro deník Le Figaro prohlásil, že je na čase, aby Klaus podepsal, a dodal: „ Blokáda Lisabonské smlouvy nemůže být bez následků."