Lidem, kteří pracují v jiném státě EU, by měl pomáhat nový evropský úřad. Byznys tvrdí, že je zbytečný

orgán pro pracovní příležitosti

@ Shutterstock.com

Více než 200 tisíc Čechů pracuje v jiné členské zemi EU. Na jejich práva by měl nově dohlížet Evropský orgán pro pracovní příležitosti. Kritici však namítají, že se jedná o další zásah do národních kompetencí a že pracovní mobilita potřebuje spíše jasná a srozumitelná pravidla.

Až 17 milionů Evropanů včetně 200 tisíc Čechů pracuje v jiném členském státě EU. Dohlížet by na ně měl nový evropský orgán, který tento týden navrhla Evropská komise.

Orgán pro pracovní příležitosti by informoval například o nabídkách práce a stáží v zahraničí. Také by měl dohlížet na dodržování již platných zákonů a usnadňovat spolupráci mezi národními úřady, třeba při provádění inspekcí. Pomáhat by měl i při řešení přeshraničních sporů.

„Jde o stěžejní věc pro řádné fungování evropského trhu práce,“ komentovala novou iniciativu eurokomisařka pro zaměstnanost Marianne Thyssenová.

Od návrhu si Komise slibuje především vytvoření spravedlivých podmínek. Podle některých členských států, zejména France, totiž v Evropě dochází k takzvanému sociálnímu dumpingu, kdy firmy ze střední a východní Evropy konkurují západním díky nižším mzdám a sociálním standardům.

Získat zakázky v EU bude pro české firmy těžší. Budou muset zvyšovat platy. Více >>>>

Zatímco podle Emmanuela Macrona je něco takového nepřípustné, firmy z východu to považují za obyčejnou konkurenční výhodu. A právě argumenty Francie a dalších západních států se pak staly důvodem, proč Komise přišla s revizí směrnice o vysílání pracovníků, která zavádí princip stejné odměny za stejnou práci na stejném místě.

Nový orgán lze tak počítat jako další snahu Komise zabránit nespravedlnostem na evropském trhu práce. Vytvořit ho chce již v příštím roce.

Zásah do kompetencí státu

Čeští podnikatelé ale z návrhu dvakrát nadšeni nejsou. Nová instituce totiž nepřinese žádnou přidanou hodnotu, ba naopak.

„Je to opět zásah do kompetencí členských států,“ uvedla pro EurActiv Vladimíra Drbalová ze Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP ČR).

Drbalová: Vnitřní trh EU se rozpadá pod hlavičkou sociálního dumpingu. Více >>>>

Svaz nesouhlasí zejména s tím, aby měl nový orgán výraznější pravomoci při řešení sporů a provádění přeshraničních inspekcí. Svou činnost by měl podle Svazu redukovat na nezávazná opatření a podporu.

V této souvislosti Drbalová upozornila i na anglický název orgánu, který zní „European Labour Authority“. „To už samo osobně zní jako diktát z Bruselu,“ prohlásila poradkyně pro mezinárodní vztahy a EU.

Raději jasná a srozumitelná pravidla

Zastáncem nové instituce není ani europoslankyně Martina Dlabajová (ANO, ALDE), která se pracovní mobilitě v rámci EU dlouhodobě věnuje.

„Cílem tohoto orgánu má být informování o pracovních příležitostech a asistence při pracovní mobilitě v EU. Pro tyto účely ale již existuje Evropský portál pracovní mobility EURES, který byl nedávno modernizován,“ vysvětlila redakci.

Smysl nevidí ani ve druhém důvodu pro vytvoření nového orgánu, tedy že by měl dohlížet na dodržování pravidel pro mobilitu a ochranu pracovníků.

„Namísto toho bychom měli podporovat pravomoci a především lepší koordinací národních inspektorátů práce, do jejichž působnosti tyto úkoly spadají,“ uvedla dále Dlabajová, podle které nejsou řešením nové úřady a instituce, ale přehledný a srozumitelný výklad pravidel a jasná legislativa.