Jedním z místopředsedů EP se stal Libor Rouček

Libor Rouček (ČSSD), zdroj: Evropský parlament.

Poslanci Evropského parlamentu na svém prvním plenárním zasedání, které se uskutečnilo včera (14. července) ve Štrasburku, zvolili 14 parlamentních místopředsedů. Ve třetím kole byl vybrán i český zástupce Libor Rouček (ČSSD). Stal se tak zatím nejvýše postaveným Čechem v instituci.

Souvislosti:

V červnu 2009 proběhly ve členských zemích volby do Evropského parlamentu, který v současné době čítá 736 členů. První plenární jednání europoslanců proběhlo 14. června a zvolilo 14 místopředsedů.

Místopředsedové jsou členové Evropského parlamentu, kteří se ve své funkci věnují převážně finančním, organizačním a administrativním záležitostem Parlamentu. Vnitřní otázky orgánu řeší společně s předsedou a volenými kvestory. V případě potřeby mohou v neformálních otázkách předsedu Parlamentu zastoupit.

Nově zvolenými místopředsedy Evropského parlamentu jsou po včerejšku:

 • Roberta Angelilli (Itálie, EPP),
 • Isabelle Durant (Belgie, Greens/EFA),
 • Silvana Koch-Mehrin (Německo, ALDE),
 • Rodi Kratsa-Tsagarapoulou (Řecko, EPP),
 • Stavros Lambrinidis (Řecko, S&D),
 • Miguel Angel Martinez Martinez (Španělsko, S&D),
 • Edward McMillan-Scott (Velká Británie, nez.)
 • Giovanni Pittella (Itálie, S&D),
 • Dagmar Roth-Behrendt (Německo, S&D),
 • Libor Rouček (Česká republika, S&D),
 • Pal Schmitt (Maďarsko, EPP),
 • Alejo Vidal-Quadras (Španělsko, EPP),
 • Diana Wallis (Velká Británie, EPP),
 • Rainer Wieland (Německo, EPP).

Témata:

Úterní volba místopředsedů Evropského parlamentu nebyla jednoduchá a proběhla celkem ve třech kolech. V prvním kole byli vybráni pouze tři kandidáti (dva zástupci z Řecka a jeden z Itálie), kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů. Druhé kolo nepřineslo žádného vítěze a v kole třetím bylo zvoleno 11 místopředsedů.

Česká republika se může pochlubit ziskem jednoho místopředsednického křesla, které vybojoval sociálnědemokratický europoslanec Libor Rouček. Ten se ve svém funkčním období hodlá zaměřit na zlepšení reputace České republiky, která utrpěla v průběhu českého předsednictví Radě EU v minulých šesti měsících. Nově zvolený místopředseda rovněž přislíbil podporu dalšímu rozšiřování EU.

Rouček v Evropském parlamentu působí již od roku 2004 – tedy od prvních eurovoleb, do kterých se zapojili i kandidáti z nových členských zemí EU. V průběhu svého funkčního období zastával významnou funkci prvního místopředsedy zahraničněpolitického výboru, která se těší poměrné velké prestiži.

S největší pravděpodobností ale na dlouhou dobu zůstane jediným českým reprezentantem v Evropském parlamentu, který bude zastávat pozici s významnějšími pravomocemi. Částečným důvodem může být i odchod ODS z nejsilnější lidovecké parlamentí frakce do nově ustavené politické skupiny, která sdružuje konzervativní strany. Ta zatím představuje čtvrtou největší parlamentní frakci a nepožívá velký vliv.

Mezi dalšími českými zástupci v evropských institucích jsou:

 • Marie Bohatá: od září 2004 zástupkyně generálního ředitele Evropského statistického úřadu (Eurostat);
 • Jan Kinšt: od května 2004 člen Evropského účetního dvora;
 • Karel Kovanda: od února 2005 zástupce generálního ředitele Generálního ředitelství pro zahraniční vztahy (Relex);
 • Jiří Malenovský: od května 2004 soudce Evropského soudního dvora;
 • Irena Pelikánová: od května 2004 soudkyně Soudu první instance.

Zvolen místopředsedou a vyloučen ze strany

Radost ze zisku funkce místopředsedy Evropského parlamentu u Edwarda McMillan-Scotta, britského konzervativce (CP) a člena nové parlamentní frakce Evropských konzervativců a reformistů (ECR), netrvala dlouho. David Cameron, lídr Toryů, totiž rozhodl o jeho vyloučení ze strany. Důvodem byla McMillan-Scottova kandidatura na post parlamentního místopředsedy – kandidoval jako nezávislý a zvítězil nad nad Polákem Michalem Tomaszem Kaminskim, který byl pro ECR želízkem v ohni.

„Spíš než rozhodnout o mém odvolání by měl být David Cameron potěšen, že zástupce Toryů stojí na vrcholu Evropy,“ stěžoval si McMillan EurActivu a dodal: „Vystupovat jako nezávislý kandidát bojující za hodnoty demokracie a lidská práva, které budu skrz evropské struktury prosazovat, byl dobrý začátek.“ Vyloučený místopředseda bude muset nyní učinit důležité rozhodnutí – zůstat i nadále nezávislým europoslancem nebo se připojit k nejsilnější středopravicové Evropské lidové straně (EPP).