Konec testů na zvířatech v Unii?

Komise představila návrh nové legislativy, která by znamenala zákaz laboratorních testů na lidoopech. Pro ostatní obratlovce, u nichž je testování stále nezbytné, mají být zajištěny odpovídající životní podmínky. Vědci se bojí, aby se zákaz nerozšířil a neohrozil tak vývoj léků například na degenerativní choroby.

Témata:

Včera odhalené návrhy Komise vznikaly dlouhých osm let a snaží se „vybalancovat“ zájmy zvířat a skupin, které za ně lobují se zájmy vědců. Zákaz testů na lidoopech (gorily, orangutani, šimpanzi) má v dnešní době spíš jen symbolický význam, protože tyto druhy zvířat se pro laboratorní testy už v Evropě prakticky nepoužívají. Jiná je ovšem situace u ostatních primátů – například jen v Británii se jich za rok pro výzkumné účely použije okolo 4 tisíc a to především v souvislosti s vývojem léků proti degenerativním onemocněním jako jsou Alzheimerova nebo Parkinsonova choroba. Vědci se tak obávají, aby některého z europoslanců nenapadlo přidat ke směrnici dodatek, který by okruh chráněných druhů rozšiřoval. Nové regule mohou podle nich navíc přinést další zbytečnou administrativní zátěž a odliv kvalifikovaných pracovníků do zemí s liberálnějšími pravidly.

Dodejme ještě, že v návrhu se mimo jiné objevily též závazné etické standardy pro testování laboratorních zvířat a pravidla pro jejich chov a nakládání s nimi.

Aktivisté bojující proti testování zvířat jsou sice spokojeni s tím, že Komise konečně přišla v této oblasti s novými návrhy, které mají nahradit více než 20 let starou legislativní úpravu, nicméně se domnívají, že evropská exekutiva mohla být při jejich formulování odvážnější (např. se objevuje právě požadavek úplného zákazu pokusů na primátech). Bylo podle nich na čase, aby Evropa přestala přehlížet utrpení milionů zvířat používaných k laboratorních testech. Ochránci také upozorňují, že nové unijní požadavky na testování chemických látek mohou výrazně zvýšit počet pokusů na zvířatech v Unii.

V Česku tuto problematiku reguluje zákon na ochranu zvířat proti týrání. Minulý rok u nás bylo použito k laboratorním pokusům 210 tisíc zvířat, z nichž bylo nejvíce myší a potkanů (123 tisíc). Lidoop se loni do laboratoří v Česku nedostal žádný, jiných druhů opic bylo 81.

Stanoviska:

„Je naprosto zásadní vyhnout se pokusům na zvířatech. Vědecký výzkum musí najít alternativní metody k testování na zvířatech. V případě, že alternativy nejsou k dispozici, je třeba zlepšit situaci pokusných zvířat,“ řekl evropský komisař pro životní prostředí Stavros Dimas.

Aisling Burnand, ředitel BioIndustry Association, prohlásil: „Vědecká komunita má dojem, že její zájmy nejsou ani v nejmenším respektovány a zastává stanovisko, že nový návrh Komise povede dokonce v některých případech ke zhoršení situace pokusných zvířat.“

Michelle Thew z organizace the European Coalition to End Animal Experiments uvedl: „Z celého srdce aplaudujeme Komisi, že využila této příležitosti, která přichází jednou za generaci, a rozhodla se řešit situaci 12 milionů zvířat, které každý rok trpí v evropských laboratořích.“