Komise zpřísňuje podmínky obchodování s emisemi

V očividné snaze vyhnout se dalšímu kolapsu na trhu s emisemi Evropská komise stanovila strop emisí CO2 v celé EU na léta 2008–2012 ve výši 2,08 miliard tun. Členským státům přidělila o 10% méně povolenek CO2, než pro druhé období obchodování požadovali.

Souvislosti:

Sedm členských zemí Evropské unie (Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Malta, Polsko a Česká republika) podává na Evropskou komisi žalobu. Tyto země argumentují tím, že maximální výše emisí, která byla Komisí stanovena na období 2008–2012, nesmírně poškodí jejich průmysl.

Většina členských zemí ale vyjádřila svoji podporu přísnějším emisním limitům a vystavila tak Brusel tlaku, aby vytvořil přísnější trh s emisemi, než jaký byl v prvním kole obchodování (20005–2007), kdy větší příděl emisních povolenek zaplavil trh a vedl ke kolapsu cen CO2.

Témata:

Evropská komise 26. října oznámila, že o 10% snížila množství povolenek CO2 garantovaných členským zemím na léta 2008–2012. Rozhodnutí přišlo poté, co Komise schválila plány na snižování emisí Bulharska a Rumunska. Byly to poslední země, jejichž plány Komise přezkoumávala.

Značně velké snížení emisních povolenek se týká Bulharska (snížení o 37%) a Rumunska (snížení o 20%). Také řadě dalších členských zemí Komise řekla, aby ve druhém kole Evropského systému obchodování s emisemi (EU ETS) utáhly své emisní “opasky”.

Maďarsko musí snížit své emise o 12%, Lucembrusko o 40% a Švédsko o 10%. Lotyšsko bylo požádáno, aby snížilo své emise o více než polovinu, a Německo o 2,5%, což ale představuje téměř 30 milionů tun CO2 (snížení z 482 milionů na 453,1 milionů tun). Pouze Dánsko, Francie, Slovinsko a Velká Británie nemusí snižovat své emisní limity.

Výsledný celkový emisní limit EU ve výši 2,08 miliard tun na léta 2008–2012 povede k “silnému trhu se skutečným snižování emisí, které představuje důležitý příspěvek k plnění našeho kjótského cíle”, uvedl v tiskové zprávě komisař pro životní prostřední Stavros Dimas.

Podle deníku Financial Times současné nastavení emisních povede k ceně 22,78 eur za tunu emisí CO2. Na druhé straně někteří obchodníci uvádějí, že trh nebude skutečně efektivním nástrojem pro stimulaci investic do technologií, které jsou méně náročné na CO2, a pro snižování emisí skleníkových plynů dokud hodnota CO2 nedosáhne 40 a 50 eur za tunu.

Norsko, Island a Lichtenštejnsko byly přijaty do EU ETS, což Komise označila jako “první mezinárodní dohodu tohoto typu pro obchodování s emisemi”. Evropská unie, která nyní finalizuje svoji vyjednávací pozici pro summit OSN o klimatu na Bali, doufá, že její ETS poslouží jako vzor pro budoucí celosvětové stanovení limitu a obchodování s CO2 a nahradí Kjótský protokol, který vyprší v roce 2013.

Další kroky:

V lednu 2008 by měla Evropská komise předložit legislativní návrh na obchodován í s emisemi po roce 2013.