Komise zakročila proti dvojí kvalitě potravin v EU

dvojí kvalita potravin

@ European Union, 2017

Minulý týden šéf Komise Juncker zmínil ve svém projevu o stavu EU problém dvojí kvality potravin, na který si dlouhodobě stěžují země Visegrádu. Ačkoli dosud Komise problém neřešila, dnes přišla s návrhem, jak jej řešit. Nejvíce práce přitom zůstává na členských státech.

Opakované stížností zemí Visegrádu na rozdílnou kvalitu potravin v EU přiměly Evropskou komisi tomu, aby se problémem začala zabývat. Prozatímním výsledkem je dnes publikovaný návod pro členské země, jak proti dvojí kvalitě potravin bojovat již existujícími zákony.

Komise navíc poskytla 1 milion eur na potravinářské testy a další projekty, které mají státům pomoci s prosazováním pravidel.

„Pokud jsou dva různé výrobky nabízeny spotřebitelům pod stejnou značkou a ve stejném obalu, jedná se o klamavé a nekalé jednání,“ prohlásila eurokomisařka pro spravedlnost a ochranu spotřebitele Věra Jourová na dnešní tiskové konferenci.

Komise obrátila. Dříve problém nechtěla řešit

Státy EU se podle eurokomisařky nedokázaly s tímto problémem dlouho vypořádat. Komise jim proto dnes poskytla pomocnou ruku. Ještě na jaře se přitom zdálo, že se dvojí kvalitou potravin zabývat nebude.

„Nyní máme více důkazů. Na jaře jsme znali pouze výsledky testů ze dvou členských států, České republiky a Slovenska,“ vysvětlila Jourová.

O dvojí kvalitě potravin hovořil i Juncker v projevu o stavu EU. Více >>>>

Podle dnes publikovaného návodu Evropské komise by členské státy měly bojovat s dvojí kvalitou potravin důslednou aplikací směrnice o nekalých obchodních praktikách. Instrukce je taková, že pokud národní úřady zjistí, že nějaký výrobek má jinou kvalitu než výrobek s totožným obalem na zahraničním trhu a zároveň o tom spotřebitel není dostatečně informován, může být věc posuzována jako možné porušení směrnice.

Přizpůsobení produktu ano, ale v mezích

Výrobci potravin se brání tím, že své produkty upravují chuťovým preferencím spotřebitelů. Pro Politico to uvedla například společnost Nestlé.

Argument uznává i české Spotřebitelské fórum, podle kterého by měli mít výrobci možnost své produkty přizpůsobovat místní poptávce. V případě rozdílného podílu masa v konzervách však už výrobci překračují meze a jedná se o výmluvu.

„Problém s nižší kvalitou zboží se zpravidla týká zemí ve východní části EU. To jsou také země, kde se spotřebitelé nedokážou takovému postupu výrobců náležitě bránit a prostřednictvím tlaku na prodejce dosáhnout změny,“ uvedl předseda správní rady Spotřebitelského fóra Kryštof Kruliš.

S dvojí kvalitou potravin nesouhlasí ani obchodní řetězce. Více >>>>

Výrobci dále tvrdí, že rozdílná kvalita souvisí i s rozdílnou cenou, a pokud by změnili obsah potravin v určitých zemích, museli by zvednout ceny. Podle Jourové však Komise nemá důkazy, že by se výrobci museli k něčemu takovému uchýlit. Celou záležitost však chce s nimi nadále konzultovat.

Další pomoc při řešení problému dvojí kvality potravin by mělo přinést Společné výzkumné středisko EU (JRC). Komise mu zadala vypracování metodiky, která by vedla ke zlepšení srovnávacích testů kvality potravin. Členské státy by tak mohly získat a sdílet další důkazy, které jim pomohou při odhalování nekalých praktik výrobců.