Komise zahájila kampaň za snižování emisí skleníkových plynů

emise, továrna

Evropská komise včera zahájila kampaň, která vyzývá občany EU, aby svojí každodenní aktivitou přispěli je snižování emisí skleníkových plynů.

Souvislosti:

Podle zjištění Evropské komise domácnosti vytvářejí téměř 16% emisí skleníkových plynů v Evropské unii a osobní automobily způsobují dalších 10%. Kolem 61% emisí skleníkových plynů vzniká v důsledku výroby a spotřeby energie. Druhým největším znečišťovatelem ovzduší je doprava s 21%. Komise zdůrazňuje, že každý občan Unie ročně vyprodukuje kolem jedenácti tun skleníkových plynů, a to zejména oxidu uhličitého.

Témata:

Kampaň Evropské komise je nazvána „Ty kontroluješ změny klimatu. Ztlum. Vypni. Recykluj. Choď. Změň.“ Jejím cílem je přimět občany Evropské unie, aby si uvědomili, že i malou změnou ve svých dosavadních návycích mohou přispět ke snížení emisí oxidu uhličitého a dalších skleníkových plynů. Komise proto na speciálně vytvořené internetové stránce www.climatechange.eu.com zveřejnila celkem padesát tipů, jak lidé mohou omezit vznik škodlivých látek.

Jedním z konkrétních příkladů je snížení teploty při vytápění o 1°C. Komise dokládá, že tímto krokem dojde ke snížení výdajů až o 10% a emisí oxidu uhličitého o 300 kilogramů. Mezi další úsporná opatření patří například vypínání počítačů a televizorů, oboustranný tisk nebo užívání úsporných žárovek. Komise také zdůrazňuje, že každý litr benzinu způsobuje vznik 2,5 kg oxidu uhličitého.

Evropská komise na kampaň vyčlenila kolem 4,7 milionů eur. Kampaň proběhne ve třech vlnách – v červnu, v září a v listopadu tohoto roku. V České republice by měla být zahájena příští pondělí 5. června.

Stanoviska:

Předseda Evropské komise José Barroso ke kampani uvedl: „Pro Komisi je boj proti změnám klimatu prioritou. Tato kampaň doplňuje a posiluje naše politické a legislativní snahy. Jasně ukazuje, do jaké míry jsme všichni odpovědni za změny klimatu a co může a musí jednotlivec udělat, aby takovýmto hrozbám zabránil.“

Evropský komisař pro otázky životního prostředí Stavros Dimas řekl: „Mnoho lidí si možná myslí, že na jejich chování nezáleží. Já naopak tvrdím, že domácnosti v EU způsobují velkou část celkových emisí skleníkových plynů v EU, takže každý z nás může přispět k jejich snížení. Naše kampaň podá občanům informace o změnách klimatu a o tom, jak mohou sami k boji proti těmto změnám přispět. Dělat správnou věc není tak těžké, jak se zdá.“