Jak by měly firmy v EU nejlépe využívat ICT technologie? Komise má plán

zdroj: freedigitalphotos.net

Koordinovat a sladit plány jednotlivých členských států v oblasti Průmyslu 4.0, vytvořit evropský cloud umožňující sdílení dat a digitalizovat veřejné služby v EU tak, aby se ulehčila administrativa evropským firmám. To jsou hlavní plány dnes představeného balíčku, který má Unii posunout v budování jednotného digitální trhu a podpořit průmysl, především pak malé a střední podniky.

Jedna z klíčových priorit Komise Jeana-Clauda Junckera – vytvoření jednotného digitálního trhu v EU – po dnešku dostává jasnější obrysy. Komisaři odpovědní za digitální agendu totiž zveřejnili soubor opatření zaměřených na digitalizaci evropského průmyslu, rozvoj e-Governmentu a vytvoření evropského datového cloudu.

Komise tak přiblížila svou představu o tom, jak by v budoucnu měl vypadat jednotný digitální trh, jehož vznik naplánovala loni v květnu. Tehdy nastínila celkem 16 iniciativ, na které je potřeba se zaměřit. První konkrétní opatření z květnové Strategie pro jednotný digitální trh byla představena koncem loňského roku a věnovala se usnadnění online obchodu v EU. Dnešní balíček je však mnohem komplexnější a má pomoci nejen evropským spotřebitelům a firmám, ale také vědcům a státnímu aparátu, aby co nejlépe využívali možnosti, které nové technologie nabízejí.

Oettinger: EU je lídrem v důležitých odvětvích. Vedoucí postavení si však dokáže udržet, pouze pokud svůj průmysl úspěšně a rychle digitalizuje.

„Evropa má velmi konkurenceschopnou průmyslovou základnu a je světovým lídrem v důležitých odvětvích. Toto vedoucí postavení si však dokáže udržet, pouze pokud svůj průmysl úspěšně a rychle digitalizuje. Cílem našich návrhů je zajistit, aby tomu tak bylo. Vyžaduje to společné úsilí celé Evropy pro přilákání investic, které potřebujeme pro růst v digitální ekonomice,“ uvedl dnes komisař pro digitální ekonomiku a společnost Günther Oettinger.

Koordinovat iniciativy Průmyslu 4.0 

Komise dnes navrhla několik sdělení, kterými chce digitální rozvoj v EU podpořit. První z nich má naplno rozjet digitalizaci evropského průmyslu a sladit strategie jednotlivých členských států. Část zemí EU totiž už své plány na rozvoj takzvaného Průmyslu 4.0 má. V Česku je to Národní iniciativa Průmyslu 4.0, kterou vypracovalo ministerstvo průmyslu a obchodu. Nyní MPO navíc připravuje akční plán, který by měl vládě při implementaci strategie pomoci.

Komise v dnešním sdělení plánuje vnitrostátní strategie jednotlivých členských států koordinovat tak, aby nedocházelo k tříštění trhů. Dosáhnout toho chce prostřednictvím pravidelných celoevropských dialogů za účasti všech dotčených stran, jako jsou zástupci států či průmyslu.

Digitalizaci průmyslu chce Komise podpořit také finančně. V EU by měla vzniknout síť středisek pro digitální inovace, do kterých chce investovat celkem 500 milionů eur. Střediska by měla pomoci především podnikům, které zde získají poradenství a budou zde moci testovat své digitální inovace.

Celkem si však Komise od dnešních plánů slibuje zmobilizování 50 miliard eur z veřejných i soukromých investic, které mají digitalizaci průmyslu v EU podpořit.

Plány Komise pro digitalizaci průmyslu dnes uvítaly také firmy působící v Evropě. „Jedná se o konkrétní krok, který zajistí koordinaci mezi členskými státy a zabrání fragmentaci,“ pochvaluje si například Americká obchodní komora v EU (AmCham). Dnešní plány podpořila také společnost Vodafone nebo Microsoft.  

Vytvoření cloudu umožní sdílet data napříč EU

Druhé, dnes představené sdělení hodlá vytvořit evropský cloud a má podpořit ekonomiku založenou na využívání velkoobjemových dat. Takzvaná big data vznikají nepřetržitě a jsou vytvářená lidmi nebo generovaná stroji. Jedná se například o informace o počasí, signály GPS nebo digitální obrázky, která pomáhají podnikům zefektivnit obchodní procesy, nalézt cílovou skupinu zákazníků a nabídnout jim produkt šitý na míru.

„Velkoobjemová data představují zlatý důl pro výzkum, inovace a nové obchodní příležitosti,“ uvedla loni pro EurActiv česká eurokomisařka Věra Jourová, která se digitální agendě a ochraně dat věnuje v rámci svého portfolia.

Velkoobjemová data však dnes čelí různým omezením. „Data zůstávají často ‚uvízlá‘ v drahých národních datových centrech, například kvůli požadavkům členských států, aby data zůstala na jejich území. Nadbytečná omezení by měla být odstraněna,“ dodala Jourová.

Dnes představená iniciativa cloud computingu má data nejdříve zpřístupnit vědecké obci, a to už od letošního roku. Těžit z ní tak budu miliony evropských vědeckých pracovníků, kteří budou v cloudu moci uchovávat, sdílet a využívat velký objem dat napříč všemi vědními obory a přes hranice 28 členských států.

„Naším cílem je vytvořit evropský cloud pro otevřenou vědu, který zefektivní vědecké bádání a umožní milionům výzkumných pracovníků, aby v důvěryhodném prostředí sdíleli a analyzovali výzkumná data bez omezení na konkrétní technologii, napříč vědními obory a přes hranice států,“ uvedl dnes komisař pro výzkum, vědu a inovace Carlos Moedas.

Později by se evropský cloud měl otevřít také pro veřejný sektor a průmysl. Z toho budou těžit především malé a střední podniky, které tak získají přístup k údajům, ke kterým by se z finančních důvodů jinak nedostaly. Podniky tak budou moci levněji rozvíjet nové aplikace, výrobky či služby.

Komise počítá, že bude k realizaci iniciativy v oblasti cloud computingu potřebovat 6,7 miliardy eur. Dvě miliardy by měly jít z programu Horizont 2020 a v následujících pěti letech by částkou 4,7 miliard eur měl přispět také veřejný a soukromý sektor.

Rozvoj e-Governemntu ulehčí život evropským firmám

Kromě digitalizace průmyslu a vytvoření cloudu dnes navržená opatření míří také na rozvoj digitálních veřejných služeb. Komise přichází s akčním plánem pro e-Government na období let 2016-2020, který obsahuje celkem 20 opatření. 

V EU by měl být například zřízen jednotný digitální portál, který bude firmám i evropským občanům poskytovat informace nebo poradenství. Zároveň by měly být propojeny všechny obchodní a insolvenční rejstříky a vzniknout má také pilotní projekt pro evropské firmy, který bude založený na zásadě „pouze jednou“. Podniky tak budou moci předkládat dokumenty pouze v jedné zemi, i když působí i v dalších členských státech. Tím se firmám podnikající přeshraničně ulehčí administrativa, kterou budou moci vyřídit elektronicky.

„Jelikož se podniky snaží rozšířit svou činnost v rámci jednotného trhu, měly by i veřejné elektronické služby vyhovovat současným potřebám: měly by být navrženy tak, aby byly digitální, otevřené a přeshraniční,“ uvedl dnes místopředseda Komise pro jednotný digitální trh Andrus Ansip.

Eliška Kubátová