Komise se obává o právní stát v Rumunsku, do Bukurešti poslala již druhé varování

© Shutterstock

Minulý týden poslal místopředseda Evropské komise Rumunsku varovný dopis, informoval o tom server Politico. Timmermans se zmínil o „významných obavách“ ohledně nezávislosti rumunských soudů a nových pravidlech ohlašování korupce. V dopise Bukurešti pohrozil spuštěním článku sedm.

Čtyřstránkový dopis s datem 10. května podle Politico zaslal Frans Timmermans prezidentům a premiérům členských zemí Evropské unie a oběma komorám rumunského parlamentu. Podobné varování přímo z úst Timmermanse zaznělo už začátkem dubna, kdy místopředseda Komise volal po obnovení reforem posilujících právní stát. Také tehdy řekl, že EK rumunskou vládu upozornila na více než 40 konkrétních problémů v souvislosti s vládou práva v zemi.

V novém dopise údajně Timmermans popisuje nárůst obav Bruselu o nezávislost justice v důsledku nastolení „přísného a rozsáhlého disciplinárního systému a nové odpovědnosti“ představitelů soudní moci. Kritizuje také nová pravidla schválená parlamentem o ohlašování korupce, která prý mohou vytvořit stav „de facto beztrestnosti“ pro korupční činy. Dále se zmiňuje o rumunské snaze snížit tresty za porušení pravomoci veřejných činitelů.

Rumunsko změnilo pravidla v soudnictví, Komise žádá vysvětlení

Rumunská vláda schválila nouzovým dekretem nová pravidla, která podle kritiků dále podřizují tamní soudnictví politické moci.

Jestliže rumunská vláda, prezident a parlament nebudou urychleně usilovat o nápravu situace nebo dokonce učiní kroky opačným směrem, Komise „neprodleně“ zahájí proceduru kontroly kvality právního státu v zemi, napsal Timmermans. Vysvětlil však, že případnému zahájení řízení podle sedmého článku Smlouvy o EU předchází ještě mechanismus založený na dialogu ve snaze rozptýlit obavy a předejít krajnímu opatření v podobě aktivace zmíněného článku.

Komise už přitom řízení kvůli nedodržování unijních hodnot vede od konce roku 2017 s Polskem a loni v září si Evropský parlament vyžádal stejný postup vůči Maďarsku. V polském případě se záležitost dostala i před Soudní dvůr EU na základě žaloby Polska ze strany Evropské komise pro nesplnění povinnosti.

Generální advokát Evgeni Tanchev před měsícem doporučil, aby soud rozhodl, že polské předpisy o odchodu soudců nejvyššího soudu do důchodu jsou v rozporu s unijními zákony, konkrétně s článkem 19 Smlouvy o Evropské unii, který členským státům ukládá povinnost účinné právní ochrany, tedy nezávislého soudnictví.

Princip právního státu ve střední Evropě pod tlakem. Jak je na tom Česko?

Přestože se Česko zatím neocitlo pod drobnohledem evropských institucí stejně jako Maďarsku a Polsko, v posledních letech čelí liberální demokracie v tuzemsku jistému tlaku. Odborníci poukazují například na proměny mediální scény.

Řízení podle Článku 7 Smlouvy o EU, který do roku 2017 nebyl využit, může vést až k pozastavení hlasovacího práva členské země v Radě EU při přijímání společných rozhodnutí.

Případ Rumunska je bezprecedentní situací, neboť země čelící podezření z porušování základních hodnot Unie, konkrétně právního státu, zároveň předsedá Radě EU. Nové varování od Komise navíc přišlo den po neformálním summitu unijních lídrů v rumunském Sibiu. Šéfové 27 zemí (bez Spojeného království) tam jednomyslně přijali deklaraci, v níž mimo jiné slibují, že budou bránit demokracii a právní stát.

Spor mezi Komisí a Polskem kvůli reformě soudnictví pokračuje

Evropská komise dnes zahájila s Polskem řízení kvůli novým disciplinárním pravidlům pro polské soudce, která podle Komise podkopávají nezávislost soudů a vystavují soudce možnému politickém tlaku.