Komise připravuje farmaceutickou strategii, evropské zdravotnictví má být soběstačnější

© EPA

Současná krize odhalila slabiny evropského zdravotnictví. Podle české vlády i farmaceutického průmyslu by se budoucí plány EU měly zaměřit především na dostupnost léčiv.

Koronavirová pandemie dostala evropské zdravotnictví pod obrovský tlak a spustila intenzivní debatu o jeho slabinách. V rámci plánu obnovy Evropské unie se počítá se vznikem programu EU4Health, který míří na zvýšení dostupnosti léčiv a zdravotnických prostředků. Pro evropské země by zde měly být k dispozici dostatečné „krizové“ rezervy.

Novou dimenzi zároveň dostala připravovaná Farmaceutická strategie EU, součást komplexní průmyslové strategie, na které pracuje Evropská komise. Světlo světa by měla spatřit na přelomu listopadu a prosince letošního roku a EU by na jejím základě měla vytvořit regulační rámec pro podporu evropského farmaceutického průmyslu. Strategie si klade za cíl zlepšení a zrychlení přístupu pacientů k bezpečným a cenově dostupným lékům.

Větší podporu si mají vysloužit také digitalizace a inovace. Patrně nejdiskutovanějším bodem strategie je pak plán snížit přímou závislost na dovozu materiálů ze zemí mimo EU, a zvýšit tak evropskou soběstačnost. Ruku v ruce s tím má jít snaha o harmonizaci mezinárodních standardů kvality a bezpečnosti léčiv, což by mělo pomoci evropským farmaceutickým firmám s konkurenceschopností na globální úrovni.

Zdraví: Agenda se netýká jen koronaviru, prioritou je i boj s rakovinou

Agenda zdraví bude v centru pozornosti i v druhé polovině roku, a to nejen v souvislosti s pandemií covidu-19. Komise má na konci roku v plánu představit Evropský plán boje proti rakovině a odhalit dlouho očekávanou farmaceutickou strategii.

Pandemie zastínila systémové problémy, říká europoslankyně

V zářijovém usnesení vyzývají europoslanci Komisi, aby se právě závislostí na dovozu ze třetích zemí zabývala. Navrhují například vytvoření evropské pohotovostní rezervy léků strategického významu, které by se v případě nouze spravedlivě rozdělily mezi členské země. Apelují také na lepší výměnu informací pomocí digitálních technologií.

Evropský parlament se k chystané strategii letos vyjadřoval ve více usneseních, které se týkaly nedostatku léků a přístupu k nim, vlivu na životní prostředí nebo přímo koronavirové pandemie. U většiny z nich figurovala jako stínová zpravodajka či spoluautorka česká europoslankyně Kateřina Konečná (KSČM, GUE/NGL), náhradnice ve výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI).

Z jejího pohledu by se strategie měla primárně zaměřit na fyzickou i finanční dostupnost léků. Nedostatek léčiv a jejich nedostupnost je podle Konečné „dekády bujícím problémem ve všech zemích EU“. Tyto nedostatky prý způsobuje například neexistence společného hodnocení léků neboli HTA.

„Pokud v každém státě bude probíhat proces HTA zvlášť, je jasné, že budeme mít neodůvodněné rozdíly v přístupu. To znamená, že německý pacient bude mít přístup k novému inovativnímu léku, ten český si ale bude muset na život zachraňující léčbu počkat,“ upozornila europoslankyně s tím, že „členské státy musí být po letech zdržování konečně dotlačeny k řešení tohoto problému a k dokončení nařízení o společném hodnocení“.

EU podle ní také musí urychleně přistoupit ke společným hromadným nákupům léků na vzácná onemocnění a inovativních léků. Jen díky celému unijnímu trhu se prý podaří vytvořit silného protihráče farmaceutickým společnostem a „srazit astronomickou cenu těchto léčiv“. Sama ČR podle Konečné něčeho takového se svým malým trhem nikdy nebude schopná.

„Bohužel podle posledních informací se zdá, že by se nová Farmaceutické strategie EU měla více zaměřovat na řešení problémů spojených s pandemií COVID-19, což se mi příliš nelíbí. To znamená, že se budou řešit jen akutní problémy a k systémovým změnám, o jejichž nutnosti víme roky, zase nedojde,“ posteskla si europoslankyně. Obsah strategie se však prý může ještě dramaticky změnit.

Evropským nemocnicím hrozí nedostatek léků pro pacienty s koronavirem

Nemocnicím v Evropské unii v důsledku omezení v obchodu a vytváření nadměrných zásob v členských zemích hrozí nedostatek léků pro pacienty trpící nemocí covid-19.

Pro Česko je klíčová dostupnost léků

Farmaceutická strategie je stále v procesu vzniku a česká vláda ani ministerstvo zdravotnictví k ní zatím nepřijaly žádné oficiální stanovisko. Kryštof Berka z tiskového oddělení ministerstva redakci EURACTIV.cz potvrdil, že ČR přípravu strategie podporuje.

„I v souvislosti s COVID-19 jsou velmi přínosná co nejaktuálnější a nejkonkrétnější data o zásobách a pohybech léčivých přípravků na všech úrovních, tedy od výroby, přes distribuci až po dodání do zdravotnických zařízení,“ uvedl Berka. Je podle něj také patrné, že pro udržení dostupnosti léčiv pro pacienty je nutné mít k dispozici „vhodná normativní opatření“ omezující pohyb zboží. V opačném případě by prý mohlo docházet k vykoupení, tvorbě zásob nebo překupování léčivých přípravků.

Česko podle Berky souhlasí s tím, že zajištění dostupnosti a bezpečnosti dodávek léčiv je pro zdravotní péči o pacienty stejně jako pro autonomní postavení EU v této oblasti klíčové.

Kateřina Konečná vidí českou příležitost především v přístupu k lékům na vzácná onemocnění a k inovativním lékům. „Hromadné nákupy na úrovni EU nám pomůžou snížit jejich cenu a zvýšit tak jejich dostupnost. Myslím, že se v současnosti velmi osvědčují v případě nákupů remdesiviru,“ připomněla europoslankyně.

ČR získá zásoby remdesiviru na další dva měsíce. Lék za ní nakupuje EU

Nákup remdesiviru za 205 milionů korun, který v pondělí schválila vláda, má být zásoba na zhruba dva měsíce. V říjnu by podle materiálu projednaného vládou, který má ČTK k dispozici, mělo být dávek 10.000 asi pro 1650 pacientů.

Stejně jako Berka upozornila také na možné řešení překupování léků. „Dále tam také vidím možnost řešení problému tzv. paralelního re-exportu léčiv, který se u nás léta zhoršuje. Jde o situaci, kdy jsou léky k nám přivezeny, na hranicích jsou přebaleny a za draho prodány na západní trhy, což u nás způsobuje nedostupnost těchto léků,“ upozornila Konečná.

Upřednostňovat nejnižší ceny je chyba, říká průmysl

Česká asociace farmaceutických firem (ČAFF) upozornila, že současná cenová politika je jedním z hlavních důvodů, proč se velká část dodavatelských subjektů nachází mimo EU, což platí nejen pro ČR.

„Opatření a nástroje, které se využívají v EU, například výběrová řízení, regulační prostředí v lékové oblasti či případná státní pomoc, by měly být upraveny tak, aby stimulovaly investice do výrobní kapacity. Připravovaná strategie by se měla zaměřit na základní příčiny problému s dostupností léčiv, kterým je současná prioritizace nákupů za co nejnižší ceny,“ uvedl výkonný ředitel ČAFF Martin Mátl s tím, že cílem by mělo být vytvoření udržitelného a zdravého konkurenčního prostředí a celková optimalizace evropského regulačního rámce.

Do 15. září probíhala k Farmaceutické strategii EU veřejná konzultace, do které se zapojila i ČAFF. Stejně jako celoevropská organizace Medicines for Europe (MFE) zastupuje tzv. generický průmysl, který se nezabývá výrobou inovačních léků, ale tzv. generik a biosimilars. To jsou léčiva, které mohou po vypršení patentové ochrany účinné látky originálního přípravku vyrábět i jiní výrobci.

„Jsme přesvědčeni, že EU by měla zajistit stávající a podpořit nové investice do výroby generických léčiv a biosimilars tím, že zavede udržitelná pravidla pro lékovou regulaci a nové způsoby cenové a úhradové regulace. Priority farmaceutické strategie by měly cílit na dostupnost léků a udržitelnost zdravotních systémů,“ podotkl Mátl.

Pro zajištění rovného přístupu k lékům v celé EU je podle něj důležité udržovat konstruktivní dialog mezi výrobci, Komisí a národními vládami. „Zmíněné strategie a programy jsou unikátní příležitostí, jak pomoci České republice a celé EU ve zmírnění dopadů budoucích zdravotních krizí nebo pandemií. Věříme, že vláda tuto příležitost plně využije. Členské společnosti ČAFF poskytnou veškerou potřebnou součinnost pro získání této pomoci,“ uzavřel Mátl.

České zdravotnictví trápí nedostatek pracovníků, krizi však zvládlo dobře

Český systém zdravotní péče v boji s koronavirovou krizí zdá se obstál, do budoucna ale rozhodně má co zlepšovat. Odbory upozorňují především na nedostatek a přetíženost zdravotníků. Evergreenem je pak pomalá elektronizace.