Komise poslala Česku poslední varování kvůli směrnici o hluku

Evropská komise poslala včera České republice poslední písemné varování kvůli směrnici o hluku, která stále nebyla převedena do českého práva. Spolu s Českem nesplnilo transpoziční lhůtu dalších deset členských zemí.

Česká republika spolu s Finskem, Francií, Řeckem, Irskem, Itálií, Lucemburskem, Portugalskem, Velkou Británií, Belgií a Rakouskem stále nepřevedla do svého právního systému, a tedy neaplikuje, směrnici o hluku z roku 2002. Původní lhůta byla ohraničena datem 18. června 2004. Pokud Česko požadavek nesplní do dvou měsíců od vydání posledního písemného varování, bude čelit řízení u Evropského soudního dvora.

Návrh zákona o hluku vetoval prezident Václav Klaus 9. února a Poslanecká sněmovna pak vůbec poprvé nedokázala o dva týdny později prezidentské veto přehlasovat. Prezidentovi se nelíbilo, že poslanci KSČM do návrhu zákona o hluku dostali paragraf, který zakazoval krajům převádět nemocnice na obchodní společnosti. Nelíbilo se mu ale ani znění evropské směrnice. Ministerstvo zdravotnictví momentálně připravuje novou verzi zákona, která by měla být předložena vládě koncem srpna.

Nechtěný nadměrný hluk trápí podle Světové zdravotnické organizace (WHO) každou noc třetinu lidí v Evropě. Více než polovina obyvatel EU navíc bydlí v oblastech, kde je nedostatek klidu. Směrnice zavádí společný postup, jak se bránit přílišnému hluku. Členské státy mají na jejím základě vypracovávat hlukové mapy a poskytovat veřejnosti informace při aktivitách zvyšujících hlučnost prostředí. Hlukové mapy mají komplexně vyhodnotit zátěž nejrizikovějších míst, podle nich budou později stanoveny lokality, kde by měla být provedena protihluková opatření, například výstavba protihlukových zábran. Ministerstvo dopravy má už nyní k dispozici hlukové mapy silnic první třídy, pravidelně je sledován hluk také ve třech desítkách největších českých a moravských měst. Na projekty spojené s realizací obsahu směrnice může Česká republika čerpat prostředky z fondů EU. Bez přijetí příslušeného zákona ale hrozí, že peníze z EU v roce 2007, kdy se o nich bude rozhodovat, ČR nedostane.

Řízení, které s Českem vede Evropská komise kvůli směrnici o hluku, už hrozilo v případě dálničních známek. Evropská komise zahajuje ročně více než sto takových řízení, pokutou zatím skončily pouze dva spory s Řeckem a Španělskem, kde nebyly včas přijaty ekologické normy.