Komise posiluje boj s Googlem kvůli zneužívání dominantního postavení

zdroj: ShutterStock; autor: Twin Design.

Komise dnes zaslala společnosti Google dvě prohlášení, ve kterých se snaží dokázat, že zneužívá svého dominantní postavení na evropském trhu a porušuje antimonopolní předpisy EU. Podle Komise Google zvýhodňuje svou vlastní službu porovnávání obchodních nabídek a zároveň uměle omezuje zobrazování kontextové reklamy svých konkurentů.

„Google přinesl řadu inovativních produktů, které nám změnily život. To mu ale nedává právo odpírat ostatním společnostem možnost konkurovat a inovovat. Dnes jsme znovu doložili, že Google na svých stránkách s výsledky obecného vyhledávání nepřiměřeně zvýhodňuje svou vlastní službu porovnávání obchodních nabídek,“ uvedla komisařka odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

Tyto praktiky internetového gigantu vedou podle Komise k tomu, že se uživatelům nezobrazují ty nejrelevantnější výsledky jejich hledání, což poškozuje evropské spotřebitele a brání inovacím. Šetření praktik Googlu není pro Komisi žádnou novinkou. V dnes zveřejněné zprávě Komise předkládá řadu dalších důkazů o tom, že společnost ve výsledcích vyhledávání systematicky zvýhodňuje vlastní služby.

„Také jsme vyjádřili obavu, že Google narušuje hospodářskou soutěž, když omezuje možnosti svých konkurentů umísťovat na stránky třetích osob kontextovou reklamu, což brzdí inovace a limituje výběr pro spotřebitele,“ dodává eurokomisařka.

Google má možnost obavy rozptýlit

Z šetření Komise vyplývá, že Google umisťuje kontextovou reklamu přímo na své vyhledávací stránce, ale i na internetových stránkách třetích stran, a to prostřednictvím své platformy AdSense, která funguje jako zprostředkovatel.

Tyto třetí strany zahrnují například maloobchodníky či internetové noviny. Jejich weby totiž obsahují pole pro vyhledávání, s jehož pomocí mohou uživatelé najít konkrétní informace. Pokud uživatel zadá dotaz pro vyhledávání, zobrazí se mu kromě výsledků hledání i kontextová reklama. Pokud na takovou reklamu klikne, Google i daná třetí strana získají provizi.

Podle Komise má Google na trhu zprostředkování kontextové reklamy v Evropském hospodářském prostoru dominantní postavení a velká část jeho příjmů pochází ze smluv s omezeným počtem velkých firem – třetích stran a právě těmito smlouvami Google porušuje antimonopolní předpisy EU.

V těchto dohodách jsou totiž obsaženy podmínky, jako například závazek, že třetí strany nebudou používat kontextovou reklamu pocházející od konkurentů Googlu. Zároveň musí od Googlu odebírat určitý minimální počet kontextových reklam, které mají na stránkách to nejvýhodnější umístění.

Komise vysvětluje pohnutky Googlu tím, že z kontextové reklamy společnosti pramení značná část jeho příjmů, proto je v jeho zájmu, aby inzerci viděl co největší počet internetových uživatelů.

Kvůli omezování možnosti některých třetích stran zobrazovat kontextovou reklamu konkurence Googlu Komise zahájila řízení už v roce 2010. Google obvinění o zneužívání dominantního postavení a porušování antimonopolních pravidel dlouhodobě odmítá. Nyní se k předběžným závěrům bude moci vyjádřit.

„Google má nyní možnost naše obavy rozptýlit. Než se rozhodnu, jak v obou případech postupovat dále, jeho připomínky pečlivě zvážím. Pokud ovšem naše šetření povedou k závěru, že Google porušuje antimonopolní předpisy EU, je Komise povinna jednat v zájmu evropských spotřebitelů a chránit je i spravedlivou hospodářskou soutěž na evropských trzích,“ vysvětlila další postup Vestagerová.