Komise pomáhá členským státům s řešením radikalizace. Podle unijních auditorů má dělat víc

[@ Shutterstock/Yuriy Seleznev]

Za národní bezpečnost sice nadále odpovídají členské státy, Komise jim ale pomocí financí a vzájemnou koordinací pomáhá s řešením problému radikalizace. Evropský účetní dvůr unijní exekutivě doporučil posílit koordinaci svých aktivit. Dopad je ale nejasný, činnost Komise může mít také opačný efekt a naopak povzbudit větší radikalizaci.

Evropská komise (EK) se snaží být nápomocna členským zemím EU při řešení problému radikalizace, tedy situací, kdy se mladí lidé přiklánějí k extrémním ideologiím, které by je mohly dovést k páchání násilí a teroristických činů.

Auditoři Evropského účetního dvora (ECA), kteří přístup ze strany Bruselu k řešení problematiky v minulém roce prověřovali, dnes ale upozornili, že dostupné prostředky někdy nebyly využívány v maximální možné míře, a že také Komise samotná mnohdy nemá zpětnou vazbu o tom, jaké reálné dopady její kroky mají.

„V zásadě jsme posuzovali, jestli Evropská komise poskytovala dostatečnou podporu členským státům,“ vysvětlil dnes ČTK Jan Gregor, který byl za přípravu zprávy v Evropském účetním dvoře odpovědný.

Zdůraznil, že jsou to právě členské země, které mají podle unijních pravidel odpovědnost za svou vlastní národní bezpečnost, včetně řešení problematiky terorismu. Evropská komise jim může pomoci finančně, ale také koordinací a snahou podpořit jejich odborníky při vzájemné komunikaci o tom, jaké postupy fungují a jaké ne.

Zlepšit koordinaci fondů a propojenost napříč EU

Většina podezřelých zapojených do nedávných teroristických útoků v Evropě byli unijní občané, kteří se radikalizovali, v některých případech třeba při pobytu ve vězení.

Unijní podpora snahám zemí tuto problematiku řešit je nyní financována z různých fondů, jako je Fond pro vnitřní bezpečnost, program Horizont 2020, program Spravedlnost, program Erasmus+ a Evropský sociální fond.

„Každý z těchto fondů se té oblasti věnuje jen okrajově, proto je podle našeho názoru důležitá koordinace,“ upozornil dnes Gregor.

Islamistům vysychají zdroje, blíží se jejich návrat do Evropy. EU se zaměří na podezřelé toky peněz. Více >>>>

Auditoři právě takové zlepšení na základě svých zjištění Komisi doporučili. EK by podle nich měla také zlepšit konkrétní praktickou podporu těch, kdo se v jednotlivých zemích této věci věnují.

Zlepšení práce by se tak měla dočkat síť, která propojuje psychology, učitele, sociální pracovníky, policisty a vězeňské a probační služby napříč Evropou, tedy všechny ty, kdo pracují s lidmi, u nichž může radikalizace hrozit.

Činnost Komise pomáhá nebo škodí?

Zpráva se zabývá také snahou EU bojovat s šířením extrémní a teroristické propagandy na internetových sociálních sítích. Auditoři přitom upozornili, že statistiky neukazují konkrétní dopad unijních opatření na omezení výskytu takových materiálů.

Ten se poté, co jej třeba služby jako Facebook nebo Youtube odstraní, prostě objeví jinde a „hra na kočku a myš“ tak jen pokračuje dál.

Například francouzští odborníci auditory ECA upozornili na to, že snaha vytlačit teroristickou propagandu z internetu vede k tomu, že radikálové začínají využívat sofistikovanější systémy, které je těžší odhalit.