Komise podporuje bezpečný sex

hiv

Evropská komise se obává, že prevence před virem HIV povolila. Zdůrazňuje proto důležitost partnerství veřejného a soukromého sektoru v boji proti nemoci.

Komise vydala sdělení o boji s HIV/AIDS, ve kterém stanovuje strategii a akční plán pro boj s touto nemocí v Evropské unii a sousedních zemích pro roky 2006 – 2009.

„Velmi se obávám klesající pozornosti vůči prevenci. Musíme podporovat vzdělávání, bezpečný sex, používání sterilních jehel a stříkaček a musíme pokračovat v globálním přístupu k léčbě,“ řekl Markos Kyprianou, evropský komisař pro zdraví a ochranu spotřebitele. Evropská komise chce zapojit občanskou společnost do politické debaty o tomto problému a zároveň si přeje, aby se soukromý sektor podílel na implementaci nové strategie EU v této oblasti.

Studie Stálého výboru evropských lékařů o HIV/AIDS říká, že „harmonizace velmi rozdílných strategií, která poskytne přijatelný a stejný přístup k vhodné lékařské péči a léčbě, včetně léčby antiretrovirální,“ je největší výzvou pro země EU.