Komise odstartovala nový program na podporu financování malých a středních podniků

Evropská komise představila nový program na podporu financování malých a středních podniků, který je zaměřený především na nové členské země. Banky a instituce poskytující úvěry dostanou v rámci tohoto programu až 36 milionů eur ročně.

Tyto prostředky by měly napomoci odstranit problémy při financování malých a středních podniků v nových členských zemích pomocí technické asistence a zvýšení kapacit v zemích s nízkou úrovní bankovních půjček malým a středním podnikatelům. Program bude řídit Evropská komise, ale prostředky budou poskytovány následujícími finančními institucemi: Evropskou bankou pro rekonstrukci a rozvoj (EBRD), Evropskou investiční bankou (EIB), Evropským investičním fondem (EIF) a Rozvojovou bankou Rady Evropy (CEB) spolu s KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau). 6 milionů eur ročně poskytnutých Komisí bude navýšeno od dalších 30 milionů uvedenými spolupracujícími institucemi.

Program by měl kombinovat technickou asistenci a úvěry či záruky, které poskytne EBRD, EIB, EIF či CEB. Tato kombinovaná služba bude poté nabídnuta národním finančním institucím, které chtějí rozvinout své úvěrové portfolio směrem k malým a středním podnikům.