Komise: Obchodní dohoda EU s Ukrajinou Rusko neohrožuje, máme důkazy

zdroj: Shutterstock; autor: Frederic Legrand - COMEO

Rusko od 1. ledna zastavilo volný obchod s Ukrajinou. Je to kvůli obchodní dohodě mezi Kyjevem a Bruselem, která začala také platit od začátku roku. Rusko se nemá čeho bát, tvrdí Evropská komise, která od listopadu 2013 vede s oběma zeměmi jednání kvůli vyjasnění sporných otázek. Schůzky prý mohou pokračovat, nejprve ale musí Moskva podle EU volný obchod s Ukrajinou obnovit.

Od 1. ledna začala platit dohoda o volném obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou, která je součástí asociační dohody podepsané v červnu 2014.

Nelíbí se to Rusku, které od začátku roku pozastavilo vlastní dohodu o volném obchodu, kterou má s Ukrajinou uzavřenou v rámci obchodních vztahů Společenství nezávislých států (SNS).

Moskva to odůvodňuje obavami ze značných škod, které liberalizace obchodu mezi Ukrajinou a EU přinese ruské ekonomice.

Od listopadu 2013 se odehrálo celkem 23 trojstranných jednání na politické i pracovní úrovni mezi Evropskou komisi a představiteli Ukrajiny i Ruska. Jejich cílem bylo přesvědčit Moskvu, že kvůli volnému obchodu Ukrajiny a Unie Rusku nebezpečí nehrozí.

Moskva dala během jednání najevo například obavu, že kvůli liberalizaci obchodu bude ruský trh zaplaven zbožím z EU. Zboží, které by Ukrajina dovezla ze západu, by prý totiž mohlo získat ukrajinský původ, a pak se snadno dostat až do Ruska.

Komise ovšem ve svém materiálu věnovaném této problematice tvrdí, že pokud považuje Moskva pravidla volného obchodu v rámci SNS za příliš benevolentní, může navrhnout jejich změnu.

Ruské zboží pryč z Ukrajiny?

EU také odmítla tvrzení, že kvůli její dohodě s Kyjevem bude z ukrajinského trhu vytlačeno ruské zboží.

Důvodem je prý požadavek, aby všechny výrobky na ukrajinském trhu odpovídaly evropským normám. Jedním z cílů asociační dohody je totiž přiblížit ukrajinské standardy těm evropským, a umožnit tak hlubší integraci.

Komise upozornila, že s evropskými pravidly se musí sblížit 27 technických regulací pro ukrajinské průmyslové výrobky. Týkají se například hraček, výtahů nebo ledniček. 24 z těchto ukrajinských regulací už evropským standardům vyhovuje.

Žádná ruská společnost si přitom podle Komise dosud nestěžovala, že by kvůli tomu měla nějaké problémy. V dotčených sektorech prý naopak ruský export na Ukrajinu vzrostl. Podíl vývozu v těchto odvětvích na celkovém objemu zboží obchodovaného mezi Ruskem a Ukrajinou podle údajů Komise stoupl mezi lety 2012 a 2014 z 8,8 na 12, 3 %.

„Je to pravděpodobně proto, že v zájmu Ruska je harmonizovat technické regulace a standardy v různých odvětvích s těmi evropskými, pokud chce přilákat evropské investory a vyvážet do EU své zboží i v budoucnu,“ myslí si bruselská exekutiva.

Jednání mohou pokračovat, s podmínkou

Nikdo prý navíc Ukrajinu nenutí, aby si v obchodních vztazích vybírala mezi EU a Ruskem. To by odporovalo pravidlům Světové obchodní organizace, podle kterých se musí jednotlivé dohody o volném obchodu vzájemně doplňovat a nesmí žádné zemi bránit uzavírat dohody s jinými partnery.  

Trojstranná jednání zacílená na uklidnění ruských obav by podle Komise mohla pokračovat i v budoucnu. Nejdřív by prý ale Rusko muselo znovu začít plnit své závazky v rámci obchodní dohody s Ukrajinou.

Moskva prý dohodu neměla právo zablokovat. Podle obchodních pravidel v rámci SNS totiž nejprve měla kontaktovat ostatní země sdružení kvůli konzultaci. Musela by také dokázat, že zahájení volného obchodu mezi EU a Ukrajinou skutečně ohrožuje jeho průmysl kvůli záplavě evropského zboží. To ovšem Rusko udělat nemohlo, protože dohoda platí teprve několik dní.

Autor: Adéla Denková