Komise navrhuje společný podnik pro ITER

ITER

Komise chce založit evropský společný podnik se sídlem v Barceloně, který by tvořil příspěvek EU v mezinárodním projektu výzkumného fúzního reaktoru ITER.

ITER je mezinárodní výzkumný projekt, jehož cílem je dokázat vědeckou a technickou životnost fúze coby zdroje energie. Na jeho činnosti se vedle států EU reprezentovaných společenstvím EURATOM podílí ještě Japonsko, Čína, India, Jižní Korea, Rusko a USA. Výzkumný reaktor bude postaven ve francouzském Cadarache a měl by být uveden do provozu v roce 2016. ITER je jedním z největších mezinárodních výzkumných projektů vůbec, protože se na něm podílejí státy reprezentující více než polovinu světové populace.

Primárním cílem navrženého společného podniku bude splnit povinnosti EU podle závazků smlouvy o ITER. Bude spolupracovat s evropským průmyslem a výzkumnými institucemi, které se budou podílet na stavbě reaktoru a spravovat evropský příspěvek, který bude hrazen z největší části ze společného rozpočtu. Z dlouhodobého hlediska bude společný podnik implementovat činnosti, které povedou k prvnímu předvedení fúzní elektrárny spočívající na poznatcích ITER.

Volná struktura společného podniku bude koordinovat činnosti národních ústavů pracujících na technologii jaderné fúze. V čele bude stát ředitel odpovědný řídícímu výboru složenému ze zástupců zúčastněných států – tedy členských států EU, Bulharsku, Rumunsku a Švýcarsku. Při řešení vědeckých problémů se bude podnik opírat o jeden nebo více vědeckých programových výborů.