Komise navrhla změny Paktu stability

Evropská komise včera navrhla změny ve dvou prováděcích nařízeních Paktu stability a růstu. Na reformě pravidel se dohodla Evropská rada v březnu tohoto roku.

Reforma ponechala nezměněna základní pravidla Paktu stability – rozpočtový schodek do 3% HDP a výši veřejného dluhu země maximálně do 60% HDP. Oslabena byla možnost vymáhat dodržování pravidel, i když sankční nástroje byly relativně slabé již před reformou. Nová pravidla umožňují prodloužení lhůty pro nápravu a výjimky ze sankčního mechanismu, bude-li jako důvod neplnění podmínek uvedena hospodářská recese, strukturální reformy, rozvojová pomoc nebo investice do výzkumu. Dočasný schodek však musí být blízký vyžadované hodnotě.

Po březnové Evropské radě, která přijala reformu paktu navrženou ministry financí, přišla nezvykle silná kritická reakce ze strany ECB, ale například i německé Bundesbanky. Podle bankéřů je Pakt touto reformou vážně oslaben, bude více komplikovaný a méně transparentní. Analytici se především obávají, že některé země v důsledku dalšího oslabení pravidel ještě víc uvolní svoji fiskální politiku. Toto hrozí zejména v zemích, kde jsou na dohled parlamentní volby. Hranici ročního schodu veřejných financí ve výši 3% HDP momentálně překračuje devět zemí EU. Nejhlouběji se loni podařilo snížit deficit veřejných financí České republice, podle metodiky EU kles na rovná tři procenta z 11,7% v roce 2003.

Právní základ Paktu stability je tvořen dvěmi nařízeními. První, tzv. preventivní (1466/97) hovoří o posílení dohledu nad rozpočtovou disciplínou a koordinaci hospodářských politik. Druhé, tzv. korektivní (1467/97) popisuje proceduru při překročení rozpočtových pravidel. Tato dvě nařízení musí být na základě odsouhlasené reformy pozměněna. Očekává se, že návrhy Evropské komise hladce schválí ministři financí a Evropský parlament do konce června.