Komise hrozí ČR kvůli mýtnému

Evropská komise zahájí proti České republice řízení z důvodu porušování směrnice o zpoplatnění silniční dopravy. V nejbližších dnech může ministerstvo dopravy očekávat tzv. výstražný dopis. Ministr Milan Šimonovský jednal o této záležitosti včera v Bruselu s komisařem pro dopravu Jacquesem Barrotem.

Komisi vadí především nevyvážený poměr mezi cenou jednodenní a roční známky pro kamiony. Vadí jí také, že v rozporu s příslušnou směrnicí nemá Česká republika týdenní a měsíční známku, ale patnáctidenní a dvouměsíční. Podle Šimonovského nebude česká strana v dohledné době nic měnit. Vláda sází na to, že problém bude automaticky odstraněn zavedením systému elektronického mýtného, které je slučitelné se všemi předpisy EU.

Šimonovský hovořil s Barrotem také o tzv. přechodném režimu, kdy by si do zavedení nového systému kupovali jednodenní časové známky za zhruba osm eur řidiči kamionů nejen na dálničních přechodech, ale také na silnicích první třídy. Cílem je dosáhnout toho, aby se platilo nejen za přibližně 900 kilometrů dálnic a rychlostních komunikací, ale celkem zhruba za 2.100 kilometrů silnic do té doby, než bude nový systém zaveden. Ministr dopravy Šimonovský argumentoval tím, že ČR je tranzitní zemí s přetíženou dopravní sítí. Šimonovský evropského komisaře Barrota dále požádal o podporu české žádosti o uvolnění dodatečných 50 milionů eur z Fondu soudržnosti na dostavbu brněnské dálnice D1 a 30 milionů na vybudování parkovacích ploch podél této dálnice

Expertní komise k otázkám zpoplatnění komunikací v České republice se sejde patrně už příští týden. Pokud ČR nevyhoví námitkám Evropské komise, ta ji může do dvou let od zaslání prvního varovného dopisu žalovat u Evropského soudního dvora.