Komise chce zabránit zneužívání mládeže prostřednictvím mobilních telefonů

děti, mládež, mobilní telefony

Evropská komise včera odstartovala konzultační proces k problematice ochrany mladistvých a dětí a nebezpečí, které jim může hrozit při používání mobilních telefonů.

Souvislosti:

V roce 1999 Evropská komise zahájila program Bezpečnější internet. Jeho cílem je poskytovat rodičům a pedagogickým pracovníkům informace k „zajištění bezpečnosti internetu“. Od roku 2005 probíhá čtyřletý program (2008 – 2008), jehož cílem je „boj proti nezákonnému a škodlivému obsahu internetu“. Komise na něj vyčlenila celkem 45 milionů eur.

Součástí programu je také Fórum pro bezpečnější internet. Na jeho zasedání v červnu 2005, kterého se účastnilo kolem 200 představitelů průmyslu a organizací zabývající se péčí o děti, byl zahájen širší proces spolupráce mezi mobilními operátory, nevládními organizacemi a dalšími institucemi, jehož cílem je snížit negativní dopady používání internetu. Do tohoto procesu spadá i včera zahájená veřejná konzultace k ochraně dětí a mládeže před možným nebezpečím způsobeným používáním mobilních telefonů.

Témata:

Konzultačního procesu se mohou zúčastnit všechny zainteresované osoby. Své podněty a návrhy mohou zasílat např. organizace zaměřující se na ochranu dětí, rodiče, organizace spotřebitelů, mobilní operátoři, výrobci mikrotelefonů nebo státní instituce.

Hlavními tématy konzultací jsou přístup k nevhodným nebo nelegálním informacím, otázka šíření kompromitujících dat nebo fotografií, možnost zneužití dětí pedofily, narušení soukromí nebo také hrozba „nečekaně vysokých výdajů“.

V květnu byl Eurobarometrem proveden průzkum veřejného mínění v Evropě. Ze zjištění vyplývá, že 70% mladistvých ve věku od dvanácti do třinácti let má vlastní mobilní telefon. U dětí ve věku od osmi do devíti let je to více než 20%.

Stanoviska:

Evropská komisařka pro informační společnost a média Viviane Reding uvedla: „Mobilní telefony jsou součástí našeho každodenního života, což platí nejen pro dospělé, ale také pro mladistvé a stále více i pro děti. Mobilní komunikace nabízí velké příležitosti pro rozvoj evropských ekonomik a společností. Zároveň je ale třeba zaručit ochranu mladistvých.“

Podle jejího názoru jsou „za ochranu mladistvých při mobilní komunikaci odpovědni všichni zúčastnění: průmysl, sdružení pro bezpečnost dětí a veřejné subjekty“. Komisařka dodala: „Čím účinnější bude samoregulace, tím menší bude potřeba státních zásahů.“

Další kroky:

Konzultační proces bude ukončen 16. října tohoto roku.