Komise chce strategii ochrany životního prostředí Středozemního moře

Evropská komise představila své plány týkající se zlepšení ochrany životního prostředí ve Středomoří.

Souvislosti:

Středozemní moře je největší evropské moře okolo něhož žije ve 22 zemích více než 400 milionů lidí. Vysoké standardy ochrany životního prostředí, které platí v EU, ale v zemích na jihu a východě Středomoří nenajdeme. I přes třicetiletou snahu o odpověď na mezinárodní úrovni, mimo jiné i v rámci Barcelonského procesu, se životní prostředí v oblasti Středozemního moře stále zhoršuje kvůli vzrůstajícím environmentálním tlakům.

Témata:

Hlavními faktory, které se podepisují na špatné kvalitě životního prostředí v oblasti, jsou podle Komise průmysl, lodní doprava, domácnosti a ztráta volných prostor, protože podle posledních modelů by mělo být do roku 2025 zastavěno 50% středomořského pobřeží. Přestože existují řešení současné situace, jejich efektivita byla dosud omezena kvůli nedostatku finančních prostředků, malému zájmu politiků a veřejnosti a špatné institucionální spolupráci.

Ve svém sdělení Radě a Parlamentu navrhuje Komise dlouhodobou strategii jak postupovat při čištění a ochraně Středozemního moře. Hlavní cíle jsou:

  • omezení znečišťování v celém regionu

  • podpora udržitelného využívání moře a pobřeží

  • podpora spolupráce sousedních zemí v environmentálních otázkách

  • asistence partnerským zemím při budování efektivních institucí a vytváření politik

  • zapojení nevládních organizací a veřejnosti do rozhodování

Klíčovým prvkem strategie je iniciativa Horizont 2020, která chce bojovat s hlavními zdroji znečištění. Skládá se ze čtyř skupin akcí:

  • projektů zabývajících se hlavními zdroji znečištění

  • opatření pro vytváření kapacit v sousedních zemích

  • využívání rozpočtu na výzkum a podpory programů relevantních pro Středomoří

  • vývoje indikátorů pro měření úspěšnosti iniciativy

Stanoviska:

Komisař zodpovědný za životní prostředí Stavros Dimas při představení sdělení prohlásil, že nečinnost není varianta, protože by se životní prostředí v oblasti Středozemního moře mohlo v případě neúspěchu nenapravitelně poškodit.

Komisařka pro vnější vztahy Benita Ferrero-Waldner dodala, že životní prostředí je jedna z oblastí, ve kterých se dá dosáhnout úspěchu pouze prostřednictvím spolupráce.

Další kroky:

Podle představ Komise by mělo být Středozemní moře vyčištěné do roku 2020. První fáze iniciativy Horizont 2020 má skončit roku 2013.