Komise chce deset nových zemí v Schengenu do roku 2010

schengen

Komisař Franco Frattini včera ve Štrasburku představil pětiletý plán Evropské komise, který rozpracovává politické zadání schválené loni v listopadu Evropskou radou jako tzv. Haagský program EU pro svobodu, spravedlnost a bezpečnost. Podle plánu by například do roku 2010 desítka nováčků měla fungovat v schengenském prostoru.

Plán Komise rozpracovává deset prioritních oblastí a navrhuje konkrétní kroky včetně časového plánu jejich přijetí a implementace. Místopředseda komise Franco Frattini uvedl, že počítá i s přísnější kontrolou, jak členské státy přijaté závazky plní. První předběžné hodnocení by mělo proběhnout již v prosinci 2005, další v listopadu 2006. Mezi deset klíčových oblastí patří: základní práva a občanství, boj proti terorismu, zvládání migrace, vnitřní a vnější hranice a víza, společná azylová politika, integrace: pozitivní dopad migrace na společnost a ekonomiku, bezpečnost při sdílení informací, boj proti organizovanému zločinu, evropský prostor spravedlnosti a justice v oblasti trestního a občanského práva, oblast svobody a bezpečnosti: sdílení odpovědnosti a solidarity.

Podle plánu by do roku 2010 měly členské státy EU mít společnou přistěhovaleckou politiku a desítka nováčků by měla fungovat v schengenském prostoru, ve kterém se lidé pohybují bez hraničních kontrol. Během pěti let budou podle programu EK členské země používat jednotnou proceduru při posuzování žádostí o azyl a azylanti budou mít ve všech státech stejné postavení. „První kroky ke společným azylovým procedurám navrhneme letos, pak by pět let mělo na přijetí předpisů stačit,“ uvedl Frattini podle ČTK. V roce 2007 by se měl rozběhnout modernizovaný schengenský informační systém (SIS),což je předpoklad pro zrušení kontrol na vnitřních hranicích EU s novými členskými státy.

Organizovaný zločin navrhuje Komise na evropské úrovni potírat společnou antikorupční politikou. V době, kdy se terorismus stal pro Evropany trvalou hrozbou, potřebuje EU podle Frattiniho komplexní odpověď. Ta se má opírat o lepší spolupráci policie a justice, výměnu klíčových informací zpravodajských služeb, o zmrazování financí teroristů či lepší ochranu citlivé infrastruktury včetně železnic a letišť. Systém včasného varování má provázet i rychlá reakce, aby evropská pomoc dorazila k postiženým co nejdříve po útoku. Potírání terorismu a zločinu ale musí být v rovnováze s respektem k lidským právům, včetně ochrany osobních údajů. Unie se současně má zaměřit i na boj proti diskriminaci, ochranu obětí, posílení práv dětí či potírání násilí proti ženám.

Plán Komise by měl být schválen na červnové Evropské radě.