Kodaň: „Climategate“ rozděluje vědce

Vince Huang; zdroj: CreativeCommons.org

Vědci se předhánějí v předkládání důkazů o katastrofálních dopadech globálního oteplování a snaží se tak přimět politiky, kteří se v těchto dnech scházejí na klimatické konferenci OSN v Kodani, aby se dohodli na rázném postupu. Jejich skeptičtí kolegové podobná tvrzení považují za neopodstatněná.

Poslední výzkumy naznačují, že vědecký konsensus v rámci Mezivládního panelu OSN pro klimatické změny (IPCC), je možná až příliš optimistický. Skupina vědců, z nichž se většina podílela na celé řadě zpráv IPCC, trochu zamíchala kartami, když minulý měsíc prohlásila, že hladina moří bude stoupat mnohem rychleji, než se předpokládalo.

„Kodaňská diagnóza“, studie 26 vědců, totiž přichází s novými údaji o mnohem rychlejším postupu klimatických změn, než o kterých se původně uvažovalo. Vědci doufají, že se jim tímto zjištěním podaří popohnat probíhající jednání v dánské Kodani směrem k rozhodné dohodě. Studie, která patří mezi nejradikálnější, také tvrdí, že během posledních 15 let hladina moří stoupla o více jak 5 cm. Tento údaj je o 80 % vyšší než ve své zprávě uvádí IPCC.

Vědci tedy dochází k závěru, že na konci tohoto století hladina moří stoupne více než o metr (zpráva dokonce uvádí až o dva metry), a dodávají, že v průběhu dalších století to bude již o několik metrů. Své závěry opírají o tvrzení, že dosavadní studie nebraly v potaz možné zrychlení tání grónských a antarktických ledovců.

Aby svět zabránil nejhorším dopadům klimatických změn, má podle vědců jedinou šanci – postarat se o to, aby v letech 2015 až 2020 emise skleníkových plynů dosáhly svého maxima a poté už jen klesaly.

Katastrofický scénář, který svět čeká, jestliže si nesáhne do svědomí, předvídá i Světová meteorologická organizace, která 8. prosince prohlásila, že rok 2009 se pravděpodobně zařadí mezi nejteplejší roky během posledních 160 let, kdy se změny klimatu zaznamenávají. Tato organizace, která spadá pod OSN, také uvedla, že poslední desetiletí bylo teplejší než desetiletí předchozí a to zase vykazovalo průměrně vyšší teploty než 80. léta 20. století.

Ekonomický argument, který přispívá ke tlaku na uzavření ambiciózní dohody v Kodani, používá Společné výzkumné centrum Evropské komise (JRC), které minulý měsíc zdůraznilo, že globální oteplování by se mohlo podepsat na ročním HDP Unie. Odhaduje se, že ztráty by mohly dosáhnout 20-60 miliard euro.

Scénář, který vychází z výzkumů, které provedlo JRC, předvídá, že do 80. let 21. století teploty stoupnou o 2,5 až 5,4°C. Tento nárůst způsobí pohromu v oblastech jako je zemědělství a turismus, zvýší riziko povodní a ohrozí pobřeží. Na druhou stranu se Evropané nemusí obávat o svou hospodářskou prosperitu – ta podle vědců pouze zpomalí.

Skeptici vrací úder

Ani vědci-skeptici však v souvislosti s klimatickou konferencí OSN v Kodani nezůstávají pozadu. Přes 150 vědců, kteří zpochybňují globální oteplování, podepsalo otevřený dopis, který zaslalo OSN. Vědci v něm požádali o předložení více dat, která by podpořila tvrzení, že lidstvo je hlavním viníkem klimatických změn.

Povzbuzení jejich táboru přineslo nedávné odhalení tzv. "aféry climategate", která pošpinila pověst IPCC. Počítačovým hackerům se podařilo nabourat se do emailové konverzace anglických vědců (některé emaily byly dokonce deset let staré), která pak byla následně použita jako důkaz, že vědci vědomě upravovali data tak, aby zvýšili dramatičnost zpráv IPCC. Vědci se hájili tím, že se jednalo o vykonstruovanou kampaň s cílem zdiskreditovat závěry IPCC a zkomplikovat jednání na očekávané kodaňské konferenci.

V nedávné době se také objevila zpráva, kterou představil indický ministr životního prostředí, zpochybňující statistické modely západních zemí na výpočet postupu globálního oteplování. Zpráva uvedla, že neexistuje jediný důvod, proč se domnívat, že klimatické změny způsobují tání himalájských ledovců.

Podle IPCC tyto ledovce roztávají mnohem rychleji než ty, které se nacházejí v jiných částech světa. Předseda IPCC Rajendra Pachauri označil zjištění, které představila indická vláda, za „laickou vědu“.