Kam dál ve vztazích s USA? Anketa mezi českými europoslanci

Donald Trump

© Shutterstock / Joseph Sohm © Shutterstock / Joseph Sohm

V čele EU stojí Donald Tusk, na druhé straně oceánu teď bude sedět Donald Trump. Jaká témata budou Američany a Evropany v budoucnu spojovat a rozdělovat?

Otázka pro české europoslance:

Spojené státy americké budou mít nového prezidenta. Co podle Vás bude nejdůležitější v dalším vývoji vztahů mezi EU a USA? Jaká budou nejdůležitější témata vzájemných vztahů a na co by měla EU ve vztahu k USA klást prioritu?

Přečtěte si také náš factsheet o vztazích EU a USA. Více >>>>

Martina Dlabajová; @ European Union 2016

Martina Dlabajová; @ European Union 2016

Martina Dlabajová (ANO)
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), místopředsedkyně výboru pro rozpočtovou kontrolu

„Probuzení do dnešního rána bych přirovnala ke stejnému pocitu, jaký zažívali občané EU a možná velká část světa po zveřejnění výsledků brexitu. Jako pro liberálně smýšlející osobu je pro mne zvolení Donalda Trumpa nepříjemným překvapením. Nedovolím si zde předvídat jeho konkrétní kroky, které budou následovat po oficiálním nastoupení do úřadu, ani jak se bude dále vyvíjet vztah USA s Evropskou unií. Ve svých projevech během volební kampaně Trump několikrát ukázal, že nebude ideálním spojencem a partnerem pro další jednání. Nicméně jeho projev bezprostředně po zvolení americkým prezidentem zněl mnohem smířlivěji a optimističtěji. Někdy reálná politika je zkrátka jiná než podoba samotné kampaně. Doufám tedy, že bude pokračovat tradice přátelských vztahů EU a USA, že Evropská unie půjde těmto vztahům sama naproti a bude vystupovat jednotně a konzistentně ve svých zájmech a prioritách.“

 

Charanzová bílá

zdroj: www.charanzova.cz

Dita Charanzová (ANO)
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), členka výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

„Nebudu zastírat, že ve vítězství Donalda Trumpa jsem rozhodně nedoufala. Na rozdíl od politiků jako Marie Le Pen, Nigel Farage či Petr Mach tedy nevidím důvod slavit. Nicméně fakt, že Trump usedne v Bílém domě, je realita a nezbývá než věřit, že skutečná politika, kterou povede, bude na hony vzdálená způsobům a prohlášením, které předváděl v průběhu své kampaně. Hovořím zejména o otázkách bezpečnosti a obchodu, což jsou dle mého také klíčová témata další spolupráce USA a Evropy. Za podstatné tedy považuji pokračování ve vzájemném dialogu a maximální snahu o trvání spolupráce na stejné straně geopolitické mapy světa obou kontinentů. Narušení transatlantických vazeb by mohlo znamenat vážné problémy i pro středoevropský prostor.“

 

jezek.jpg
Petr Ježek (ANO)
Skupina Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), člen hospodářského a měnového výboru

„V dalším vývoji vztahů EU a USA bude nejdůležitější, do jaké míry systém, okolnosti a okolí pozitivně zapůsobí na Donalda Trumpa. V České republice vidíme, že z populisty se ve funkci prezidenta může stát ještě větší populista, v USA, které jsou nejsilnější zemí a kde má prezident nepoměrně větší pravomoci, se snad bude muset stát prezidentem s vědomím odpovědnosti a tedy zodpovědným, alespoň doufám.“

„Témata vztahů, věřím, se měnit nebudou, měla by jim dominovat bezpečnost, životní prostředí, ekonomika včetně TTIP a tak dále. Ale hlavně spojenectví.“

 

telicka.jpg
Pavel Telička (ANO)
místopředseda Skupiny Aliance liberálů a demokratů pro Evropu (ALDE), člen výboru pro dopravu a cestovní ruch

„Ze zvolení Donalda Trumpa nejsem ‚odvázaný‘, ale kampaň je něco jiného než reálná politika. Uvidíme, jestli je odpovědné a konzistentní politiky schopen. Poslední týdny kampaně ukázaly, že je přeci jen schopen sebereflexe a může být státotvornější. Pokud má USA sjednotit, musí právě tyto kvality zvýraznit.“

„Co bude vítězství Trumpa znamenat pro Evropskou unii, to je zatím těžké rozšifrovat. Pro EU není optimálním partnerem, ale záleží i na samotné Evropské unii, jaké vztahy budeme mít. Čekat určitě není na místě, EU musí sehrát svoji roli.“

 

Niedermayer.jpg
Luděk Niedermayer (TOP 09)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), člen hospodářského a měnového výboru

„Důležité je, aby zůstala zachována kontinuita angažmá USA v NATO a nedošlo k rozvolňování euroatlantické bezpečnostní vazby. V našem zájmu je také prohlubování obchodní spolupráce, včetně pokračování v práci na dohodě TTIP či obecně neodklánění se od strategie podpory férového a vzájemně výhodného obchodu mezi státy. EU by měla apelovat na novou americkou administrativu, aby nepřestala hrát aktivní roli ve světě, ať už při řešení válečných konfliktů nebo závažných společenských problémů, jako je migrace.“

 

Pospisil.jpg
Jiří Pospíšil (TOP 09)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), člen výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

„Za nejdůležitější z hlediska našeho zájmu považuji udržení transatlantického spojenectví, a to jak v rovině ekonomické, tak i bezpečnostní. Potřebujeme Spojené státy silné, angažované ve světě, v místech válečných konfliktů i při řešení problémů, s nimiž se různé části světa potýkají, s předvídatelnou zahraniční politikou, s otevřenou ekonomikou, která se neizoluje od zbytku světa. Potřebujeme Spojené státy jako silného spojence proti agresívní a imperialistické politice Ruska. Vystoupení Donalda Trumpa po jeho zvolení se neslo ve smířlivém a sjednocujícím tónu a mohlo by nechat zapomenout na některé prvky jeho kampaně, které dávaly důvod ke znepokojení. Věřím, že po svém zvolení se Trump ve funkci prezidenta přihlásí k zodpovědné zahraniční politice.“

 

stetina_2.jpg
Jaromír Štětina (TOP 09)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), místopředseda podvýboru pro bezpečnost a obranu

„Spojené státy americké byly světovou hospodářskou i vojenskou velmocí před prezidentskými volbami a zůstanou jí i po volbách. EU je stabilní hospodářskou velmocí. Nastal čas, aby se Evropa přestala spoléhat, že to bude Amerika, kdo za ní bude vytahovat kaštany z ohně. Nastal čas, aby se z EU stala i vojenská velmoc, která bude řešit bezpečnostní otázky spolu s USA, jako vůdčí silou NATO.“

 

Pavel_Poc.jpg
Pavel Poc (ČSSD)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D), místopředseda výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

„Osobně se domnívám, že si USA zvolily prezidenta, který dále posílí nejistou a jen těžko přispěje ke konstruktivním rozhovorům o důležitých tématech dnešní doby. Z mého pohledu je zásadní například jeho vyjádření ohledně Pařížské dohody. Jistě se bude diskutovat i budoucnost TTIP a NATO, obecně se dá očekávat, že se USA jako země více uzavřou.“

„EU by měla apelovat především na společné hodnoty, které s USA sdílí – stále jde o dva nejsilnější a nejstabilnější demokratické bloky na světě – a musí nyní vůči USA i dalším světovým partnerům zaujmout výrazně sebevědomější postoj.“

„Je ale otázka, nakolik zvolení Donalda Trumpa oslabí společné hodnoty, a jak budou vypadat vzájemné vztahy po jeho nástupu do funkce. Jeho další kroky jsou těžko čitelné, a je proto skoro nemožné předvídat další vývoj.“

 

Poche_01.jpg
Miroslav Poche (ČSSD)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D), člen výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

„Během kampaně se Donald Trump směrem k Evropě vyjadřoval především v souvislosti s dohodami o volném obchodu, tedy zejména TTIP. To bylo vlastně jediné téma, jímž se dotknul konkrétně EU. Druhým velkým evropským tématem byla spolupráci v rámci NATO. EU jakožto stále primárně ekonomické sdružení by měla jako svou jasnou prioritu ve vztazích s budoucím prezidentem stanovit ekonomickou spolupráci.“

„Je vysoce pravděpodobné, že Trump odmítne TTIP podepsat a několikaletá vyjednávání skončí. Primárním cílem by tak mělo být alespoň udržení status quo vzájemných ekonomických vztahů. EU by se měla snažit zabránit možnému návratu tarifů a dalších celních opatření, o nichž Trump v kampani často mluvil – byť tato prohlášení směřovala především k Číně. Z vzájemně otevřené ekonomiky s co nejmenší mírou regulací profituje jak EU, tak USA.“

„Prioritou EU je samozřejmě i bezpečnostní spolupráce s USA v rámci NATO. Byť EU v poslední dekádě učinila některé kroky k samostatné bezpečnostní politice, pro většinu zemí včetně ČR je prioritou bezpečnostní spolupráce v rámci NATO. V EU panuje rozhodnutí neduplikovat vojenské operace ani kapacity NATO. Unie si je dobře vědoma zhoršující se bezpečnostní situace na její jihovýchodní hranici, a jakožto ekonomický subjekt ji tato situace výrazně poškozuje. Prioritou EU tak je snažit se za každou cenu zabránit americkému izolacionismu. Že bude muset evidentně platit víc, než doposud byla zvyklá, je očividné a státy by se na to měly připravit.“

 

Olga_Sehnalova.jpg
Olga Sehnalová (ČSSD)
Skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu (S&D), členka výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

„Myslím, že prvním předpokladem pro další rozvoj vztahů mezi EU a USA je akceptace volby amerických voličů. Mělo by dojít k nastavení standardních vztahů s novou americkou administrativou. Pokud dojde k reálné změně americké pozice k některým smluvním závazkům, Evropa na ně musí být připravena. Nemyslím ovšem, že se tak stane ze dne na den.“

 

kohlíček

kohlíček

Jaromír Kohlíček (KSČM)
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE-NGL), místopředseda výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

„Podle dosavadních zpráv o plánech Donalda Trumpa nemá nový prezident velký zájem na pokračování o jednání TTIP a chce zlepšit zásadně vztahy s Ruskou federací. Zároveň bude zřejmě požadovat od ostatních členů NATO, aby zvýšily své zbrojní rozpočty. V ekonomické oblasti několikrát deklaroval úmysl snížit zdanění velkých firem v USA. Je velmi pravděpodobné, že urychlí přípravu výstavby ropovodu z Kanady, a pravděpodobně znovu otevře otázku většího využití nerostného bohatství Aljašky. V zahraniční politice se přikloní spíše k takzvaným izolacionistům, i když stejně jako všichni prezidenti USA v posledních 50 letech, se jí bude nucen intenzívně zabývat. Není mi jasné, jaký bude mít vztah k uzavřené dohodě k TTP a nedokážu odhadnout vývoj vztahu USA a Izrael. Velmi zajímavé bude, jakým způsobem se bude snažit o přehodnocení smlouvy severoamerické smlouvy o volném obchodu NAFTA.“

 

Kateřina Konečná, @European Union 2016

Kateřina Konečná, @European Union 2016

Kateřina Konečná (KSČM)
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE-NGL), členka výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

„V tuto chvíli o Trumpově zahraniční politice mnoho nevíme. Jakožto člověk bez nejmenších zkušeností v této oblasti se při odpovídání na vize v zahraniční politice držel velmi zkrátka a namísto řešení předkládal hesla. Nevíme, komu v těchto otázkách naslouchá a kdo bude ministrem zahraničních věcí. K EU se Trump během své kampaně moc často nevyjadřoval, ale vzhledem k tomu, že kvitoval politiku Nigela Farage a výsledky referenda o Brexitu, jeho vztah k EU asi přátelský nebude. Na evropské země v NATO bude pravděpodobně velmi tlačit, aby více přispívali na obranu a USA se tak snížili náklady. Problém ovšem vidím v tom, že během kampaně dával najevo nelibost k dohodě o klimatických změnách z Paříže a naznačil, že by si přál dohodu o poznání méně ambiciózní. Tady bych v současnosti viděla ten nejvýznamnější střet mezi zájmy Trumpa a EU, ale je velmi pravděpodobné, že rozporů bude podstatně více.“

 

maštálka
Jiří Maštálka (KSČM)
Skupina konfederace Evropské sjednocené levice a Severské zelené levice (GUE-NGL), člen výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů

„Partnerský vztah. To znamená vzájemnou úctu i ve chvíli, kdy se názory či zájmy rozcházejí. Abych byl srozumitelnější: žádné vazalství. Naopak společné úsilí o mírovou politiku, o znovuzískání respektu mezinárodního práva a o mírové řešení problémů v mezinárodních vztazích.“

„Ekonomická spolupráce by měla být pro Evropskou unii prvořadá. Na rozdíl od TTIP by ale neměla být zaměřena na co největší zisky velký monopolů a oligarchů, ale na sociální rozvoj. Spolupráce, která v konečném důsledku nezlepšuje kvalitu života všech lidí, je podle mnoha názorů riskantní – povede dříve nebo později k rozporům, nevraživosti, roztržce. Navíc si myslím, že kooperace Evropské unie a USA by měla být striktně oddělena od fungování NATO.“

 

Pavel Svoboda

Pavel Svoboda; zdroj: Evropský parlament.

Pavel Svoboda (KDU-ČSL)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), předseda výboru pro právní záležitosti

„Trumpovo vítězství je realita, se kterou musí Česko i Evropa začít pracovat. Pro Evropu je důležité, aby zahraniční politika USA nadále pokládala transatlantickou spolupráci za jeden ze svých pilířů. Je možné, že si Evropa bude muset za svoji bezpečnost připlatit, tedy konečně začít plnit své finanční závazky vůči NATO. Také je důležité, abychom analyzovali, co má společného výsledek amerických voleb a brexitní referendum, a reflektovali v reálné politice tyto signály společenských změn. Evropa by měla se Spojenými státy nadále spolupracovat i v rámci mezinárodního obchodu. Neukládat TTIP k ledu, ale dál pracovat na konsensu.“

 

šojdrová

zdroj: Evropský parlament

Michaela Šojdrová (KDU-ČSL)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP)
místopředsedkyně výboru pro kulturu a vzdělávání

„Nově zvolený americký prezident je pro mě nepředvídatelný. Nevím co od něj jako politika můžu očekávat. Trhy už na tuto zprávu reagovaly propadem. Velká část amerických voličů je v šoku, některá americká média podávají zprávy o tragédií.“

„Doufám, že nás Evropany tato nejistota sjednotí. Předvídat dopad jeho zvolení na vztahy mezi EU a USA je teď těžké. Bude důležité nepropadnout, hysterii, panice, věřit v sílu amerických demokratických institucí i v sílu evropských institucí a udržet vzájemné silné vazby.“

„Evropa a Spojené státy čelí stejným bezpečnostním i dalším výzvám, jakými jsou Islámský stát, migrace, hrozba ukrajinské suverenitě, boj proti klimatickým změnám. Nejlépe se nám podaří se s nimi vypořádat, pokud budeme postupovat společně. Předpokládám, že summit EU-USA se bude konat v nejbližším možném termínu a potvrdí tuto spolupráci. To, co platí pro Evropu, platí také pro Českou republiku.“

 

zdechovsky.jpg
Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL)
Poslanecký klub Evropské lidové strany (EPP), člen výboru pro rozpočtovou kontrolu

„Není žádný spor o tom, že USA jsou jako nejmocnější demokratická země světa nejvýznamnějším spojencem evropských zemí, potažmo celé EU na mezinárodním poli. Bez ohledu na to, kdo bude sedět v Bílém domě, považuji za nezbytné v této velmi dlouhé tradici blízkých vztahů pokračovat takovým způsobem, aby byla spolupráce Evropě i Americe ku prospěchu.“

„Pokud jde o nejdůležitější témata vzájemných vztahů, hlavní výzvy vidím především v oblasti bezpečnosti a ekonomické spolupráce. Je naprosto žádoucí, aby byly demokratické státy na obou březích Atlantiku blízkými obchodními partnery a společně se podílely na řešení mezinárodních hrozeb, jako je například terorismus.“

 

Jan Zahradil

Jan Zahradil; zdroj: Evropský parlament.

Jan Zahradil (ODS)
člen předsednictva Skupiny Evropských konzervativců a reformistů (ECR), místopředseda výboru pro mezinárodní obchod

„Evropští politici by se měli především uklidnit a přestat panikařit. Možná se v brzké budoucnosti změní některé akcenty, ale k žádnému převratu nedošlo a nedojde. Velice teď záleží na tom, kdo bude v Trumpově týmu, a zejména kdo bude formulovat zahraniční politiku Spojených států. Na to jsem osobně velmi zvědavý.“

„Jistě uvidíme větší tlak na to, aby i evropští spojenci více přispívali do činnosti NATO, což nám může jen prospět. Co je naopak nejisté, je budoucnost našich obchodních vztahů a zejména vyjednávané liberalizace obchodu a investic. Předvolební rétorika pana Trumpa byla spíše ochranářská, ale to se samozřejmě může ještě změnit.“

 

Petr Mach

Petr Mach; zdroj: Evropský parlament.

Petr Mach (Svobodní), místopředseda Skupiny „Evropa Svobody a Přímé Demokracie“ (EFDD)

„USA už nebudou hledět na EU jako na vzor. Británie bude brzy zemí nezávislou na EU. Postupně se mění politická reprezentace i v dalších zemích Evropy a může se brzy změnit i politická reprezentace v Evropské unii. Evropa a USA jsou civilizační spojenci a měli by v základních věcech držet spolu a poučit se z minulých chyb, jako byla intervence do Libye. Podle mě by se měla nově začít vyjednávat smlouva o volném obchodu, aby byla skutečně o odstranění cel, a ne o jiných věcech.“