Kagan: Rozdíly mezi Evropou a USA jsou trvalejší než jedno prezidentské období

Podle amerického neokonzervativce Roberta Kagana je přes trvající neshody úroveň současných transatlantických vztahů lepší než dříve. 23. září to Kagan řekl ve svém příspěvku na konferenci „Současné proměny v transatlantických vztazích. Nové členské a kandidátské země Evropské unie: mezi Bruselem a Washingtonem“, kterou zorganizoval Institut pro evropskou politiku EUROPEUM.

Kagan tvrdí, že vnímání Evropy se ve Spojených státech vylepšilo. To samé ale není možné říci o vnímání USA v Evropě. Antiamerikanismus se mj. projevil i v průběhu zasažení USA hurikánem Katrina.

Podle Roberta Kagana Evropané nezmění svůj názor na USA, dokud bude George Bush prezidentem. Rozdíly mezi USA a EU jsou ale mnohem hlubší a delší než jedno prezidentské volební období. Velmi rozdílné názory panují např. v názoru na to, zda je za některých podmínek možné použít válku jako prostředku k dosažení spravedlnosti.

Jako důvod častého nesouhlasu EU s politikou USA je možné uvést fakt, že Evropané jsou na Spojených státech méně závislí a tedy méně tolerantní v porovnání s obdobím studené války.

Robert Kagan se věnoval i otázce existence Severoatlantické aliance. Pokud Evropa chce počítat s pomocí Američanů v Evropě a s americkou přítomností na kontinentě, musí existovat NATO. NATO je jedinou multilaterální organizací, které USA skutečně věří. Američané stále mají pocit, že NATO je důležité. Je to jediná fungující organizace pro transatlantické vztahy.

Páteční konference se soustředila na otázku role nových států EU v transatlantických vztazích. Kagan uvedl, že pokud si tyto státy skutečně cení spolupráce s USA, musí se za ni postavit a snažit se aktivně změnit názory veřejnosti i názory institucí EU, musí být schopny vysvětlovat lidem, proč je tato spolupráce důležitá.

Robert Kagan je politický komentátor a vysokoškolský profesor. Je členem nevládní Rady pro zahraniční záležitosti. V letech 1985 – 1988 pracoval na ministerstvu zahraničí USA. V České republice vyšla jeho kniha Labyrint síly a ráj slabosti.

Mediálním partnerem konference byl portál EurActiv.cz.