Je Internet bezpečný?

Internet

Tato otázka se dotýká mnoha oblastí využití Internetu. Bezpečný by měl být pro mládež a děti, které mají k Internetu volný přístup, počítačový sofware, který může napadnout virus, ale také pro internetové bankovnictví a nakupování přes Internet.

Zítra, tedy v úterý dvanáctého února, proběhne již pátý výroční Den pro bezpečnější Internet. V očekávání této události zveřejnil Eurostat výsledky dvouročního výzkumu (data byla shromažďována v letech 2006 – 2007) na téma využívání informačních a komunikačních technologií v domácnostech a jednotlivci.

Evropská unie skrze svůj nynější program Bezpečnější Internet plus usiluje o vyšší bezpečnost této mezinárodní počítačové sítě. Program je pokračováním předešlého Akčního plánu pro bezpečnější Internet, který probíhal v letech 1999 – 2004 a měl k dispozici rozpočet ve výši více než třiceti osmi milionů eur, ze kterého bylo v prvních čtyřech letech spolufinancováno třicet sedm projektů. Následné prodloužení o dva roky umožnilo realizaci dalších padesáti dvou projektů. Nový program Bezpečnější Internet plus získal na své aktivity pro období mezi lety 2005 – 2008 čtyřicet pět milionů eur. Unie jeho prostřednictvím bojuje proti nelegálnímu obsahu internetových stránek, řeší rozesílání e-mailů nevyžádaného a škodlivého obsahu, snaží se dosáhnout bezpečného prostředí Internetu a pořádá aktivity, které mají zvýšit povědomí lidí o bezpečnostních úskalích této sítě. Nebezpečný může být Interent především dětem. Z výzkůmu Eurobarometru z roku 2003 vyplývá, že čytřicet procent dětí požádaly jejich protějšky při chatování o následné setkání. Průzkum z roku 2006 potom dokazuje, že dvacet dva procent dětí nabídku setkání opravdu přijme a polovina z nich o tom ani neřekne svým rodičům. Děti přitom nikdy nemůžou vědět kdo je na druhé straně. Unie pro případy nálezu závadného obsahu Internetu (jako je například dětská pornografie a jiný kriminální obsah) zprovoznila stránky Internet Hot Line, kde je možné na takové zjištění upozornit.

Eurostat nyní zveřejnil výsledky výzkumu, který se týká využívání informačních a komunikačních technologií jednotlivci. Výzkum probíhal ve dvaceti sedmi státech Unie a zaměřil se na skupinu lidí ve věku šestnácti až sedmdesáti čtyř let.

Co se týká nakupování přes Internet, procento lidí, kteří využívají tuto službu se zvýšilo mezi lety 2005 a 2007 ze dvaceti čtyř na třicet procent. Nejvíce lidí tuto službu využívá v Dánsku, Nizozemí a ve Velké Británii (přes padesát procent) a nejméně potom v Bulharsku a Rumunsku (tři procenta). Roku 2006 pak dvanáct procent občanů EU nevyužilo možnosti objednání a platby zboží po Internetu, neboť se obávali zadání svých osobních údajů a platebních údajů online. Internetu v tomto případě nedůvěřuje až dvacet sedm procent Španělů a podobné procento Finů. Finové přitom důvěřují službě internetového bankovnictví nejvíce z celé Unie (84%), nejméně tuto službu využívají potom Bulhaři (5%) a Rumuni (7%), zatímco unijní průměr činí čtyřicet čtyři procent. Pouze sedm procent Čechů bylo ve sledovaném období napadeno počítačovým virem, čímž se dostali na nejnižší příčku Unie. Nejvíce viry řádí v Litvě (41%), ve Slovinsku (35%) a na Maltě (34%). Více výstupů z výzkumu naleznete na stránkách Eurostatu.

Do zítřejšího Dne pro bezpečnější Internet bude zapojeno na padesát zemí z celého světa. Budou pořádány akce především pro mladé lidi, děti a jejich rodiče. Patronaci nad těmito aktivitami převzala komisařka pro informační společnost a média Viviane Reding.