Přijetí eura politické strany rozděluje. Často jej ale odmítají, nebo s přijetím váhají

přijetí eura ČR

© Shutterstock / maradon 333

Tento článek je součástí Special reportu: České politické strany a EU

Přijetí eura budí v české společnosti emoce. Které politické strany po společné měně volají a které ji naopak odmítají?

Chcete znát i odpovědi k dalším tématům? Přečtěte si celý předvolební speciál >>>>

Otázka přijetí společné měny budí v České republice kontroverze. Možná právě proto kandidující politické strany euro buďto odmítají, nebo se stanovení pevného data přijetí spíše vyhýbají. Pokud však chceme být součástí budoucího jádra EU, s přijetím eura bychom podle některých názorů váhat neměli.

Vytvořeno s využitím aplikace bubbl.us.

Vytvořeno s využitím aplikace bubbl.us.

Otázka: Měla by Česká republika přijmout euro? A jaký je Váš pohled na případný společný rozpočet a společného ministra financí zemí eurozóny?

Hnutí ANO

Nezpochybňujeme závazek k přijetí eura, ale říkáme, že je ho nutné přijmout, až to bude pro ČR a její občany skutečně výhodné. V tuto chvíli má euro mnoho problémů, které se zatím nevyřešily. Jižní státy jsou předlužené, řecké finance jsou na tom stále velmi špatně. Chceme se prostě vyhnout situaci, kdy by čeští občané museli ručit za dluhy, které nenadělali. Také musíme přijmout euro tak, aby se to neodrazilo ve zvýšení cen, jako se to stalo např. na Slovensku.

ANO: V tuto chvíli má euro mnoho problémů, které se zatím nevyřešily.

ČSSD

V tuto chvíli není na stole přesný termín nebo časový horizont, je ale nezbytné se o přijetí eura začít bavit. Chceme, aby Česká republika směřovala k přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně výhodné. Prvním krokem k přijetí evropské měny bude vstup do systému směnných kurzů ERM II, který nám umožní nastavit stabilní a výhodný kurz koruny. Současně však požadujeme, aby Evropská unie zavedla nástroje skutečné sociální konvergence, tedy sbližování mezd, životní úrovně a sociálních standardů v EU.

Je jasné, že je třeba vytvářet mechanismy, které budou posilovat odolnost eurozóny. ČR nemůže žádným způsobem bránit zemím eurozóny v další integraci. Je pro nás ale zásadní, aby tato integrace nevedla k dalšímu rozdělování Evropy a další spolupráce byla otevřená pro všechny členské státy.

ČSSD: Chceme, aby Česká republika směřovala k přijetí eura v situaci, kdy to pro nás bude hospodářsky i sociálně výhodné.

KSČM

Euro bychom přijímat neměli. Přesunem realizace měnové politiky na Evropskou centrální banku přijdeme o možnost řešit měnovými nástroji – kurzem a úrokovými sazbami – dopady nejrůznějších vnitřních i vnějších šoků na českou ekonomiku. Českým orgánům tak zůstanou k dispozici pouze nástroje rozpočtového charakteru a i ty bude možno používat vzhledem k nutnosti zachování rozpočtové rovnováhy pouze omezeně.

Česká republika se bude zřejmě muset finančně podílet na řešení řady finančních problémů vzniklých v Eurozóně.  Vstupem do společného měnového prostoru se zvýší konkurence pro české finanční instituce, místní obchody a sektor služeb. Opatření Evropské centrální banky nemusí mít vždy pozitivní dopad na českou ekonomiku. Pro Českou republiku může být v budoucnu nákladem i účast v Evropském stabilizačním mechanismu – ESM. Pokud by se Česká republika stala jeho členem, mohl by náš celkový závazek do roku 2025 dosáhnout až 350 mld. Kč.

KSČM: Přesunem realizace měnové politiky na Evropskou centrální banku přijdeme o možnost řešit měnovými nástroji

ODS

ODS je toho názoru, že budoucí revizi  smluv je nutné využít k tomu, aby se opustil princip společné měny. Euro by mělo být jednou z měn EU a její přijetí by nemělo být povinné. Členství v eurozóně by mělo být dobrovolnou „nadstavbou integrace“ těch členských států, které tuto cestu považují za výhodnou.

Postavení ČR v EU se bude odvíjet od jejího celkové parity a vlivu v institucích Unie, zejména jako je Evropská rada, Rada EU a Komise ale i ve schopnosti vyjednávat  v rámci pracovních skupin jako je COREPER atd.. Vliv země se neodvíjí a neměl by se odvíjet pouze od členství v eurozóně, ale je nutné jej posuzovat komplexně a pracovat s tímto faktorem i při budoucích změnách institucionálního rámce tak, aby nečlenské státy EMU nebyly kvůli své neúčasti právní či politicky diskriminovány.

ODS je toho názoru, že budoucí revizi  smluv je nutné využít k tomu, aby se opustil princip společné měny.

TOP 09

ČR by měla přijmout euro co nejdříve. Vzhledem k příznivým ekonomickým podmínkám a obstojnému stavu naší ekonomiky jsem na tento krok dobře připraveni. Pokud se najde dostatek politické vůle, je zahájení přístupové procedury reálné již v příštím volebním období (tedy do roku 2021). Její finalizace je však otázkou ekonomického vývoje, který nelze dost dobře předpovědět.

Cílem TOP 09 je EU, která bude fungovat efektivně v oblastech, kde se státy dohodnou na užší integraci. Již během finanční krize se ukázalo, že problémem eura je jeho „nedokončenost“. Proto je na místě debatovat o další nástrojích, které přispějí k tomu, aby společná měna byla stabilní i v problematických časech. Zřízení správně nastaveného institutu společného rozpočtu a společného ministra financí může být jednou z dobrých cest.

TOP 09: ČR by měla přijmout euro co nejdříve.

KDU-ČSL

Česká republika euro přijmout musí, protože se k tomu při vstupu do EU zavázala. Je však třeba určit vhodný termín, kdy k tomu má dojít. Dle KDU-ČSL k tomu musí být splněny dvě základní podmínky:

  1. K přijetí eura v ČR musí existovat politická vůle a nutný je i souhlas obyvatelstva. Podle průzkumů veřejného mínění je až 70 % Čechů proti přijetí společné evropské měny. To je třeba vzít v potaz a je na nás politicích, abychom dokázali srozumitelně vysvětlovat našim spoluobčanům, jaké výhody by přijetí eura mělo. Zatím se tak bohužel neděje. Toto je pro KDU-ČSL jedna z priorit.
  1. Česká ekonomika musí vykazovat předepsané parametry dohodnuté v tzv. smlouvě z Maastrichtu. Se všemi pěti kritérii by Česká republika neměla v zásadě mít problémy. Kritéria cenové stability, rozpočtového schodku k HDP, celkové zadluženosti státu k HDP, konvergence úrokových sazeb i kurzové stability jsou s přehledem plněna. Ekonomická politika KDU-ČSL se bude zaměřovat na to, aby tato kritéria byla splňována i nadále. Před přijetím eura bude také nutné snížit rozdíl mezi cenami a mzdami. To se naštěstí děje, neboť u nás rostou mzdy cca o 5 % ročně oproti zemím západní Evropy. Pokud to tak půjde dál, můžeme se do pár let přiblížit mzdové úrovni eurozóny. A pak přijde ideální doba na přijetí eura.

S vytvořením společného rozpočtu a společného ministra financí zemí eurozóny naopak nesouhlasíme. Jednalo by se o jednoznačný krok směrem k hospodářské unii, což by vyžadovalo revizi smluvního rámce, tedy primárního práva EU, což odmítáme. V souvislosti s výsledkem voleb v Německu, kde CDU tyto francouzské plány nepodporuje, navíc tuto otázku v současnosti nepovažujeme za relevantní.

KDU-ČSL: Česká republika euro přijmout musí, protože se k tomu při vstupu do EU zavázala. Je však třeba určit vhodný termín.

Piráti

Ano, euro bychom přijmout měli, pokud se eurozóna rozumně zreformuje. Krize v roce 2008 odhalila řadu nedostatků, které je třeba napravit. Potřebujeme fungující a morálně přijatelná pravidla pro bankrot předlužených bank i států. Instituce (euroskupina, euroval,…) by měly být pod demokratickou kontrolou. Dále požadujeme jejich ztransparentnění a formalizaci procesů, které byly dosud ohýbány (jako je např. chybějící jednací řád euroskupiny).

Časový plán se musí odvíjet od vývoje eurozóny a ten závisí na politické shodě a ochotě k reformám. Myšlenku vytvoření společného rozpočtu a ministra financí neodmítáme, ale trváme na racionálním přístupu při jeho sestavování a maximální transparenci.

Piráti: Krize v roce 2008 odhalila řadu nedostatků, které je třeba napravit

Starostové a nezávislí

Není otázkou, jestli euro přijmout nebo ne, k tomu jsme se zavázali již při vstupu do EU. Otázkou je tedy pouze, kdy k euru přistoupit. Celý proces je poměrně složitý, nejprve je nutné splnit objektivní kritéria a vstoupit do Evropského mechanismu směnných kurzů II. Poté můžeme diskutovat, kdy konkrétně k euru přistoupit, tato diskuze by měla vést k širokému společenskému konsensu!

Domníváme se, že přijetí eura není reálné dříve než v roce 2021. Společný rozpočet dnes již EU má, jedná se však pouze o 1 % rozpočtů členských zemí EU. Evropský rozpočet by měl sloužit pouze na financování společných evropských agend, vytvoření společného superministra financí, který nahradí ministry financí jednotlivých členských států, je nereálné. Bez eura nemůže mít Česká republika významné a výhodné postavení, ocitne se na periferii EU, což není vzhledem k našemu významnému ekonomickému napojení na Německo výhodné. Patříme do jádra evropské integrace.

STAN: Bez eura nemůže mít Česká republika významné a výhodné postavení, ocitne se na periferii EU.

Svobodní

Nechceme významné postavení v rámci EU a nemáme potřebu někomu lézt eurem do zadku jen proto, abychom si zvýšili postavení. Chceme spolupracovat v Evropě na základě dobrovolné spolupráce suverénních států bez možnosti přehlasování. To současná EU nenabízí.

Svobodní: Nechceme významné postavení v rámci EU a nemáme potřebu někomu lézt eurem do zadku jen proto, abychom si zvýšili postavení.

Strana zelených

Ano, chceme se zapojit do integračního jádra EU, a to bude bez přijetí eura stále obtížnější. Česká republika je navíc pro přijetí eura velmi dobře ekonomicky připravena. Není tedy na co čekat. Jsme také zastánci ekonomické konvergence. Domníváme se, že pokud Česká republika nenastoupí na přechod do eurozóny, dostane se na druhou kolej při rozhodování o evropské integraci.

Zelení: Chceme se zapojit do integračního jádra EU, a to bude bez přijetí eura stále obtížnější.

EurActiv.cz se s otázkami obrátil na strany a hnutí, jejichž podpora podle volebního modelu CVVM ze září 2017 dosáhla alespoň 1,5 %. Kromě výše uvedených stran redakce oslovila také politické hnutí Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura. Jako jediné však ve stanoveném termínu neodpovědělo.