Jarní Eurobarometr: Evropané čím dál tím víc věří EU a jejím institucím než svým národním vládám a parlamentům, Češi zůstávají skeptičtí

[© Shutterstock/BravissimoS]

Podpora EU se po krizových letech opět zvyšuje, méně než polovina však evropskému bloku stále nevěří. V Česku důvěřuje EU pouze 37 procent dotázaných.

Důvěra obyvatel zemí Evropské unie v současnou osmadvacítku se zvyšuje, většina Evropanů také považuje současnou hospodářskou situaci za dobrou a jsou optimističtí, pokud jde o budoucnost. Vyplývá to z aktuálního průzkumu Eurobarometr, jehož výsledky byly dnes zveřejněny. Češi patří v těchto statistikách ke skeptičtějším národům, více než polovina dotazovaných Evropské unii spíše nedůvěřuje.

„Stále více občanů má pocit, že profitují z hlavních politik Unie a dvě třetiny Evropanů prosazují silnou EU, pokud jde o obchod,“ uvedla Evropská komise v tiskové zprávě k novému Eurobarometru.

„Kromě toho většina Evropanů vnímá EU pozitivně a podíl lidí, kteří si myslí, že jejich hlas má váhu, dosáhl své nejvyšší úrovně od roku 2004,“ dodala.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1007201604993540098

Průzkum se konal ve dnech 17. až 28. března. V členských státech EU a kandidátských zemích bylo osloveno celkem 33.130 lidí.

Důvěra se zvyšuje, ale občané se bojí migrantů a teroristů

Jak z průzkumu vyplynulo, důvěra v Evropskou unii je na vzestupu (42 procent) a nachází se na nejvyšší úrovni od podzimu 2010.

Asi 48 procent dotázaných Unii nedůvěřuje a deset procent uvedlo, že neví. V České republice 37 procent dotazovaných EU důvěřuje, 56 procent nedůvěřuje a sedm procent neví. Největší důvěra v Evropskou unii je pak v Litvě (66 procent), Portugalsku (57 procent) a Dánsku (57 procent).

Od loňského podzimu se důvěra v EU zvýšila v 19 zemích, zejména v Portugalsku a ve Slovinsku, zatímco v šesti zemích se snížila, hlavně v Belgii, Maďarsku a na Slovensku.

Důvěra v Evropskou unii zůstává rovněž vyšší než důvěra v národní vlády nebo parlamenty. Asi 42 procent Evropanů důvěřuje evropskému bloku, zatímco parlamentu a vládě své země důvěřuje pouze 34 procent dotázaných. V České republice důvěřuje vládě 28 procent dotazovaných a národnímu parlamentu 19 procent respondentů.

https://twitter.com/EU_Commission/status/1007602317275918337

Průzkum se také Evropanů dotazoval na jejich obavy v současné době. Jak se dotazovaní vyjádřili, za hlavní problém, kterému EU nyní čelí, považují přistěhovalectví (38 procent). Následuje terorismus (29 procent), s odstupem pak hospodářská situace (18 procent), stav veřejných financí v členských státech (17 procent) a nezaměstnanost (14 procent).