Jacques Barrot navštívil Prahu

Mirek Topolánek s Jacquesem Barrotem; zdroj: Vláda ČR

Včera do Prahy zavítal na pozvání premiéra České republiky Mirka Topolánka místopředseda Evropské komise Jacques Barrota. Barrot se setkal nejen s premiérem, ale také s místopředsedou vlády pro evropské záležitosti Alexandrem Vondrou.

Hlavním předmětem jednání místopředsedy Evropské komise Jacquese Barrota s českým premiérem a vicepremiérem byly čtyři okruhy otázek – dopravní infrastruktura, projekt Galileo, sídlo Evropského úřadu pro dohled nad globálními družicovými systémem (GSA – Galileo Supervising Autority) a vízová politika. Jacques Barrot je v Evropské komisi zodpovědný za oblast dopravy a do jeho gesce spadá také projekt Galileo. Po svém kolegovi Frattinim, který se nyní věnuje připravě na italské volby, převzal jednání o vízové politice s Českou republikou.

Česká republika usiluje o to, aby sídlo Evropského úřadu pro dohled nad globálními družicovými systémem bylo v Praze. V této souvislosti Jacques Barrot uvedl, že „Česká republika je vážným kandidátem na umístění agentury Galileo“. Prohlásil také, že Zelená kniha otevírající konzultace o satelitních navigačních zařízeních vytváří rámec, ve kterém jsou vyvíjena satelitní navigační zařízení. Především ale chce stimulovat diskuzi mezi zainteresovanými stranami a podpořit nové ideje v oblasti možné úlohy veřejného sektoru v podpoře rozvoje těchto zařízení.“

Evropský projekt Galileo má za cíl stát se nejmodernější alternativou satelitních navigačních systémů, jako je v současné době americká GPS či ruský Glonass. Projekt, jehož náklady jsou odhadovány na 3,4 miliardy eur, má být prvním nezávislým satelitním systémem na světě – ruský i americký systém jsou vojenské systémy, které mohou být kdykoliv odpojeny.

V otázce týkající se vízové politiky mezi EU a USA Alexandr Vondra uvedl: „Jsme na začátku druhého poločasu. Jednání by měla být dokončena na jaře tak, aby bylo možné na podzim přistoupit k realizaci.“ Co se týče kritiky ze strany EU místopředseda vlády pro evropské záležitosti uvedl, že Česká republika „bude v jednáních postupovat s maximální transparentností, která umožní dořešit otázky spojené s dělením kompetencí EU a národních států ve věci vízové politiky“.