Itálie opět v centru pozornosti Komise

Před časem Evropská komise projevila znepokojení nad okolnostmi státní půjčky, kterou získala potápějící se společnost Alitalia. Itálie je po krátké době opět v centru pozornosti. Tentokrát kvůli krizi s nakládáním s odpady.

Souvislosti:

Nakládání s odpadem v oblasti Kampánie, jejímž hlavním městem je Neapol, řídí podle výroků italské vlády mafie Camorra. Během let sem její lidé navozili tuny špatně zpracovatelného odpadu z celé Itálie, který může být podle obyvatel i velmi toxický. Nejedná se o krátkodobý problém – celá záležitost se táhne již přes deset let. V prosinci se obyvatelé oblasti dokonce brodili v asi sto deseti tisících tun odpadu. S jeho odklízením tehdy musela pomáhat i armáda. Nepříjemný zápach se lidé snaží řešit zapalováním hromad, což ovšem rozhodně nepředstavuje ideální řešení. Hasičské sbory během tohoto víkendu vyjely k tuctu takových případů.

V Kampánii již nyní nejsou kapacity, které by odpadky pojmuly. Okolní oblasti se dovozu odpadu zuřivě brání. Je proto vyvážen do spaloven a na skládky ve vzdálenějších částech Itálie, nebo dokonce do Německa.

Situace se nelepší hlavně proto, že se italští politikové obávají střetu s mafií. Do případu již bylo investováno přes 1,3 miliard eur z italského rozpočtu, obyvatelé Kampánie dokonce platí mnohem vyšší poplatky za odvoz odpadu, než lidé v jiných částech země. Většina investic ovšem končí právě v rukou mafie Camorra.

Kromě oblasti Lazio, která leží v okolí metropole Řím, nemá zbytek Itálie s odpadem žádný problém.  

Témata:

Evropská komise upozornila Itálii na porušování evropského práva již na jaře minulého roku, kdy hromady odpadu způsobily dočasné uzavření některých škol a zdravotnických zařízení. Řízení pro porušování evropské Rámcové směrnice o odpadech bylo otevřeno v červnu 2007. Situace se však nelepšila a naopak kulminovala v prosincové krizi. Komise proto na začátku února tohoto roku zaslala Itálii poslední varování s jednoměsíční lhůtou, během které měla italská vláda začít problém řešit. Současně vyslal exekutivní orgán Evropské unie do oblasti vyšetřovací komisi, která měla zjistit veškerá fakta o tom, co se tam děje.

Itálie reagovala jmenováním „Komisaře pro odpadkovou pohotovost“, který má na oblast dohlížet. V prosinci minulého roku byl také přijat nový „Plán pro nakládání s odpadem“ pro Kampánii. Evropská komise však poukázala na to, že ani předešlý plán, který byl přijat před více než deseti lety, nebyl nikdy implementován. Komise konstatovala, že zavedení efektivního systému nakládání s odpadem v Kampánii, který by zahrnoval jeho svoz, třídění a eliminaci, je stále ještě daleko od uskutečnění. Italští politikové zatím ještě nedodali ani časový plán dalšího postupu řešení problému.

Z těchto důvodů se Evropská komise rozhodla žalovat Itálii před Evropským soudním dvorem (ESD) s poukazem na nedodržování Rámcové směrnice o odpadech. Směrnice mimo jiné vyžaduje na členských státech, aby zajistily, že bude odpad eliminován bez ohrožení lidského zdraví, dále mají státy zamezit nekontrolovanému hromadění odpadu a zavést integrovaný a adekvátní systém svozu odpadu.

Evropská komise také odeslala Itálii první varování týkající se oblasti Lazio, která stále postrádá „Plán pro nakládání s odpadem“, ačkoliv bylo jeho zavedení obsahem rozsudku ESD již v červnu minulého roku.

Stanoviska:

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas prohlásil: „Nekontrolovatelné hromady odpadu v ulicích Kampánie názorně ukazují ohrožení životního prostředí a lidského zdraví ve chvíli, kdy není nakládání s odpadem adekvátní. Itálie by měla upřednostnit zavedení plánů efektivního nakládání s odpadem pro oblasti Kampánie a Lazio a stejně tak infrastruktury potřebné k jejich řádné implementaci.“

Silvio Berlusconi, nově zvolený premiér Itálie, prohlásil: „Budu ve městě (Neapoli – pozn. aut.) trávit tři dny v týdnu, a to až do doby, než si budu jistý, že jsme našli fungující řešení.“ V Neapoli se má odehrát také první schůzka jeho nového kabinetu.

Jeden z členů mafie Camorra byl podle portálu iHNed při telefonním rozhovoru odposlechnut jak říká: „Odpadky se v našich rukou mění v čisté zlato.“