Infografika: 10 let zjednodušování společné zemědělské politiky pro lepší budoucnost

@ Shutterstock.com

Unie se již přes deset let snaží zjednodušit společnou zemědělskou politiku. Stále je však na čem pracovat.

20180323-DGAGRI-CZ-V01

 

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah sdělení odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Z anglického originálu přeložila Aneta Zachová.