Hrozba dezinformačních aktivit získává pozornost EU

dezinformace EU

© Pixabay

Evropský parlament v listopadu schválil zprávu o strategické komunikaci a propagandě třetích stran. Dokument mapuje dezinformační kampaně a nepřátelskou propagandu ze strany Ruska, tzv. Islámského státu a dalších skupin a navrhuje kroky, jak se proti nim bránit. Již před více než rokem vznikla v EU i jednotka Stratcom East, která má za úkol vysvětlovat politiku EU v regionech Východního partnerství a odhalovat a vyvracet dezinformace. V ČR se na boj s dezinformacemi a propagandou bude soustředit Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám, které vzniklo při ministerstvu vnitra.

V listopadu 2016 schválil Evropský parlament zprávu o strategické komunikaci a propagandě třetích stran nazývanou také „Fotyga Report“ podle polské europoslankyně Anny Fotygové. Europoslanci vyjádřili při jejím projednávání obavy ze sílícího tlaku dezinformačních aktivit třetích stran, jejichž cílem je destabilizovat společnost. Zpráva o strategické komunikaci a propagandě třetích stran pojmenovává bezpečnostní hrozby a navrhuje kroky, jak se proti ní bránit.

Zpráva poukazuje na to, že dezinformační kampaně proti EU používají nejrůznější nástroje tak, aby vyvolávaly pochybnosti, převracely pravdu a působily tak rozkol mezi členskými státy, Unií a jejími spojenci, zdiskreditovaly evropské instituce, paralyzovaly rozhodovací procesy a podlomily evropský systém založený na demokratických hodnotách, lidských právech a právním státu. Dezinformace a propaganda tvoří součást hybridní války, které je nutné se bránit jak navenek, tak v rámci EU. Šíření dezinformací probíhá nejen skrze tradiční média, ale také prostřednictvím sociálních sítí, think-tanků, speciálních nadací, případně politických subjektů.

Akční plán Mogheriniové pro strategickou komunikaci

Tato problematika není na půdě EU zcela novým tématem. V březnu 2015 byla Vysoká představitelka Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Federica Mogheriniová na zasedání Evropské rady pověřena vypracováním Akčního plánu pro strategickou komunikaci, který měl reagovat na ruskou dezinformační kampaň.

Plán byl následně představen v červnu 2015 a stanovil si tři hlavní priority: efektivní komunikaci a podporu politik EU směrem k zemím Východního partnerství, posilování mediálního prostředí včetně svobody médií a podpory nezávislých médií, zlepšení schopnosti EU předvídat a jasně popsat dezinformační aktivity vnějších hráčů a reagovat na ně.

StratcomEast: Jednotka pro boj s dezinformacemi

Od září 2015 začal v rámci Evropské služby pro vnější činnost fungovat East StratCom Team, devítičlenný tým expertů z unijních institucí a členských států. Svého zástupce, novináře Jakuba Kalenského, v něm má i Česká republika.

Celý článek naleznete na webu Euroskop.cz.