Hranice se jen tak neotevřou

Podle nejnovější bruselské zprávy bude trvat ještě minimálně do roku 2012, než se všechny nové členské státy Evropské unie začlení do tzv. Schengenského prostoru. Mezi státy, které jsou sdruženy v Schengenském prostoru, byly odstraněny veškeré hraniční kontroly, které zpomalovaly pohyb osob.

Podle zprávy Evropské občanské služby (ECAS) budou nové členské země schopné kvalitně chránit vnější hranice Unie nejdříve v roce 2007. Všechny země potom budou muset být podrobeny důkladné inspekci, která „zvládne“ prověřit pouze dva státy za rok, takže její dokončení se předpokládá až v roce 2012. Zatím není jasné, zda se budou nové členské státy připojovat k Schengenskému prostoru postupně, nebo najednou.

Od 1. května 2004 je možné cestovat po celé Unii jen s občanským průkazem (u občanů ČR jsou uznávány pouze nové občanské průkazy se strojovým kódem), přesto ale na hranicích zemí, které nejsou začleněny v Schengenském prostoru, kontroly cestovních dokumentů zůstanou. Zpráva varuje nejen před vytvářením „členství první kategorie“, ale i před pomalým odbouráváním bariér mezi starými a novými členskými zeměmi Evropské unie.