Hogan: Společná zemědělská politika po roce 2020 zajistí všem hráčům rovné podmínky

společná zemědělská politika

@ European Union, 2018

Členské země budou mít v rozdělování zemědělských dotací volnější ruku, aby mohly investovat evropské peníze tam, kde je to nejvíce potřeba. Jaké další změny se chystají? Odpovídá eurokomisař pro zemědělství Phil Hogan.

Evropští farmáři by se neměli bát „opětovného znárodnění“ společné zemědělské politiky (SZP) po roce 2020, přestože Komise chce dát členským státům více pravomocí, aby mohly implementovat své národní plány. EurActivu.com to řekl Phil Hogan, evropský komisař pro zemědělství a rozvoj venkova.

Hogan dále upozornil, že národní plány v oblasti zemědělství bude muset schvalovat Evropská komise, aby zaručila rovné podmínky napříč celou Evropou. Zdůraznil při tom, že nový systém bude lépe fungovat, pokud se podaří prosadit zjednodušení, po kterém všichni tolik volají.

„Budeme od každého členského státu vyžadovat, aby předložil svůj ‚plán implementace SZP‘ zahrnující detailní analýzu navržených opatření včetně požadované finanční částky, která by se měla na daná opatření vztahovat,“ vysvětlil šéf evropského zemědělství. „Evropská komise následně schválí plány SZP pro každou zemi,“ doplnil.

Zemědělské dotace EU budou v režii členských zemí. Musí ale splnit cíle stanovené v Bruselu. Více >>>>

Komisař jasně řekl, že společná zemědělská politika „zůstane nadále ‘společnou’ politikou s jasně danými cíli, které si dohodly členské státy na evropské úrovni. Pravdou ale je, že chceme dát členským státům více flexibility, aby si mohly vybrat svoje cíle, od kterých se bude odvíjet podpora získávaná prostřednictvím SZP“. Dodal, že relevantní zainteresovaní aktéři a členské státy postupně začínají chápat logiku, která se skrývá za návrhem Evropské komise. Ti, kteří stále navrhují, aby koncepce zemědělské politiky přešla zpátky na národní úroveň, dnes podle jeho slov představují nepatrnou menšinu.

Ve skutečnosti bude mnohem účinnější zajistit, aby rozpočet SZP členské státy EU investovaly tam, kde je to potřeba nejvíce a kde to může přinést nejlepší výsledky.

Podle komisaře Hogana si evropští farmáři dlouhodobě stěžují na přílišné papírování a složitá pravidla, která jim brání v implementaci současných cílů zemědělské politiky. Nový model je zároveň významným krokem na cestě směrem k ještě většímu zjednodušení.

Europoslanci odhlasovali zjednodušená pravidla pro zemědělské dotace. Více >>>>

„Ve skutečnosti bude mnohem účinnější zajistit, aby rozpočet SZP členské státy EU investovaly tam, kde je to potřeba nejvíce a kde to může přinést nejlepší výsledky. Navržené záruky v podobě schválení národních plánů na společnou zemědělskou politiku zabrání tomu, aby si členské státy navzájem konkurovaly. Jasně definovaná pravidla, např. stupeň flexibility členských států, nezmizí. V každém případě, členské státy budou muset ve svých národních zemědělských politikách reflektovat obecné cíle nastavené na úrovni EU”, dodal Hogan.

Farmáři potřebují stabilní prostředí

Dalším kritickým bodem jsou neustálé změny v koncepci SZP, kterých jsme byli svědky v posledních několika letech, což dle odborníků odradilo farmáře od investování v tomto sektoru. „Není pochyb o tom, že farmáři stejně jako všichni investoři a národní autority chtějí stabilní prostředí, které je utvrzuje v tom, že je třeba zemědělskou produkci plánovat a řídit […] Nicméně Komise nyní navrhuje cosi, co lze označit za evoluci v současné politice a co odpovídá na kritiku, kterou slýcháme z úst farmářů a národních autorit,“ řekl komisař.

Využití moderních farmářských technologií, včetně těch založených na tzv. internetu věcí a tzv. velkých datech, má obrovský potenciál pro konkurenceschopnější, produktivnější, udržitelnější a k životnímu prostředí šetrnější produkci potravin

Upozornil na to, že nynější stav není dlouhodobě udržitelný a že nechce dělat změny pro změny. „Změny, které jsme učinili, by samozřejmě měly vést ke zjednodušení a zefektivnění SZP. Farmáři se budou i nadále těšit z podpory, kterou potřebují, a zároveň budou dodávat produkty, které všichni potřebujeme. Za návrhem nové legislativy, kterou mám v plánu předložit v průběhu tohoto roku je následující logika: zjednodušení a modernizace SZP přinese spravedlivější podporu zemědělcům, která bude zacílená na výsledky a zaměřená na priority klíčové nejen pro farmáře, ale i společnost jako celek, jak jsou udržitelnost a životní prostředí.“

Posun směrem k digitalizaci

Hogan rovněž hovořil o rostoucím potenciálu, který s sebou přinášejí nové technologie v sektoru zemědělství.

„Využití moderních farmářských technologií, včetně těch založených na tzv. internetu věcí a tzv. velkých datech, má obrovský potenciál pro konkurenceschopnější, produktivnější, udržitelnější a k životnímu prostředí šetrnější produkci potravin,“ řekl Hogan.

Jak zajistit kvalitní a zdravé potraviny? Polovina Čechů chce celoevropské řešení. Více >>>>

Komisař je přesvědčen o tom, že chytré farmaření díky lepšímu využití dat umožní farmářům rozhodovat se na základě všech dostupných informací a podnikat efektivněji.

„Prostřednictvím tzv. internetu věcí můžeme např. sbírat velké množství informací ohledně úrody, mapování půdy, používání hnojiv, počasí, zemědělských strojů a zdravotního stavu zvířat, které jsou následně využity ke zvýšení produktivity a snížení nákladů farmářů.“

Nové technologie v zemědělství bude EU podporovat i nadále, otázkou zůstává, jak je dopřát i malým podnikům. Více >>>>

Tzv. precizní zemědělství spočívá na optimalizovaném vedení výstupů podle aktuální potřeby sklizně. Zahrnuje technologie založené na datech, včetně satelitních systémů, dálkového snímání a internetu, aby byla sklizeň pod kontrolou a používalo se méně hnojiv, pesticidů a vody. Precizní zemědělství odvozené od potřeby „produkovat více s méně“ představuje inovativní řešení. Využití nových technologií pomáhá farmářům spravovat farmy udržitelným způsobem při zohlednění „nejjemnějších detailů“ každodenního farmaření.

Pozice precizního zemědělství v nové SZP ale dosud není jasná. Podle kritiků společně s ním vzroste závislost malých zemědělců na velkých agrárních podnicích, zatímco jiní tvrdí, že jedině takto může evropské zemědělství čelit rostoucí světové konkurenci a přežít.

Velkou výzvou pro politiky je zajistit, že farmáři budou mít k dispozici výhody plynoucí z vývoje ve výzkumných institutech. Na to se zaměří nadcházející legislativní návrh Komise.

Nové technologie musí být dostupné pro všechny

Komisař Hogan se domnívá, že ke zjednodušení a modernizaci SZP můžeme použít I digitální technologie. „Nyní lze rychle a snadno za použití jednoduché aplikace a satelitních údajů kontrolovat například to, zda se na jednom poli nepěstují pořád ty samé plodiny, což je jeden z požadavků SZP na zachování biodiversity a kvality půdy.”

Zemědělci chtějí dotace a méně byrokracie. Pomoci mohou vesmírné technologie. Více >>>>

Evropská exekutiva zvažovala i využívání vesmírných technologií. Mluvčí Evropské komise dříve pro EurActiv.com uvedl, že Komise je takovým technologiím nakloněna – příkladem je program Copernicus financovaný z evropských zdrojů.

Farmářské organizace na druhou stranu vyjádřily obavy z nerovného přístupu k těmto novým technologiím a zdůraznily potřebu vyhnout se dvourychlostní společné zemědělské politice. Jako argument uvedly, že v digitalizaci jihoevropské státy zaostávají za severoevropskými.

Komisař Hogan prohlásil, že „velkou výzvou pro politiky je zajistit, že farmáři budou mít k dispozici výhody plynoucí z vývoje ve výzkumných institutech. Na to se zaměří nadcházející legislativní návrh Komise.“

Z anglického originálu přeložila Zuzana Čapková.