Globální oteplování postupuje rychleji než vědci očekávali

Ledovec

V Kodani se v těchto dnech sejdou špičkoví vědci z celého světa k mimořádnému jednání. Vyjednavače, kteří budou letos hledat podobu nové mezinárodní dohody o klimatických změnách, na svém setkání chtějí vyzvat, aby byl připravovaný dokument co možná nejtvrdší.

Vědecká komunita se obává, že kodaňská jednání, která směřují k vytvoření nové mezinárodní dohody o klimatických změnách, nejsou založena na vědeckých faktech.

Poslední zpráva Mezinárodního panelu OSN ke klimatickým změnám (IPCC), nejvlivnějšího shromáždění vědců zabývajících se klimatickými změnami, je již dva roky stará. Studie od té doby ukázaly, že globální oteplování postupuje rychleji, než se původně očekávalo a že jeho důsledky mohou být daleko ničivější.

Konference, která se koná v dánském hlavním městě ve dnech 10.-12. března by měla poskytnout vyčerpávající přehled o pokroku, k němuž v uplynulých dvou letech v oblasti výzkumu klimatických změn a jejich dopadů došlo. Představí také nová zjištění týkající se změn hladiny moře a bodů zvratu (body, kdy dojde k nevratným změnám v důsledkům změn klimatu).

Závěry konference budou shrnuté do pěti výzev určených vyjednavačům na kodaňské konferenci o klimatických změnách. Dánská vláda souhlasila, že závěry vědců všem politikům předá.

„Nejde o běžnou vědeckou konferenci. Jde o promyšlený pokus ovlivnit politiku,“ řekla Katherine Richardson, mořská bioložka z Kodaňské univerzity britskému listu Guardian.

Účastníci summitu zastupují široké spektrum vědních oborů, které mají ke změnám klimatu co říci. Jde jak o přírodní obory, tak ekonomii a další společenské vědy. Vědci doufají, že obohacením dosavadních zpráv o nové vědecké poznatky vytvoří předpoklady pro „inteligentní společenská rozhodnutí“ o účinných strategiích jejichž cílem je zpomalení změn klimatu (mitigace) a přijetí adaptačních opatření.

Zásadním tématem, kterým by se vědci v Kodani měli zabývat, je otázka, zda je stále ještě možné dosáhnout toho, aby se globální teplota nezvýšila o více než 2°C. IPCC a Evropská unie jí považuje za nejvyšší teplotu, při níž by dopady klimatických změn byly ještě vratné. Zároveň je třeba najít také rovnováhu mezi adaptačními a mitigačními opatřeními.

Konferenci pořádá Kodaňská univerzita společně s dalšími devíti univerzitami. Vystoupí zde předseda IPCC Rajendra K. Pachauri, autor známé zprávy o klimatických změnách lord Nicholas Stern a vedle této smetánky vědecké komunity i předseda Evropské komise José Manuel Barroso.

Organizátoři zdůrazňují, že jejich cílem není zastínit IPCC. Summit má spíše z výsledků IPCC vycházet a vzít při tom na vědomí, že je třeba celou řadu oblastí výzkumu aktualizovat.

Evropská unie je v současné době zaujatá vyjednáváním o společné pozici pro prosincová jednání v Kodani. Mezi hlavními body, nad nichž se musí shodnout, jsou kritéria pro výpočet redukce emisí jednotlivými zeměmi a rozsah finanční pomoci, kterou vyspělé země poskytnou rozvojovým zemím jako podporu jejich úsilí.

Konsensus nad otázkou financování ale vzniká jen velmi pomalu. Řada členských zemí totiž tvrdí, že ještě není vhodná doba na to, aby Evropská unie vykládala na stůl všechny karty.