Generální ředitelství Komise pro digitální agendu čekají od července velké změny

zdroj: Evropská komise

Rok po zveřejnění Strategie pro jednotný digitální trh Komise plánuje přeorganizovat jednotlivá oddělení v rámci generálního ředitelství Evropské Komise, které má na starost digitální politiku (DG CONNECT). Vyplývá to z uniklého dokumentu, podle kterého by se změny měly udát 1. července.

Generální ředitelství pro komunikační sítě, obsah a technologie (DG CONNECT) Evropské komise čekají od léta velké změny. Podle uniklého plánu má dojít k přeskupení jednotlivých ředitelství a oddělení od 1. července letošního roku. V čele DG CONNECT má setrvat Roberto Viola, který se funkce generálního ředitele ujal loni v září.

Novinkou má být například vznik nového oddělení pro elektronický obchod a online platformy, které patří k nejpalčivějším tématům, kterým se Komise v současnosti věnuje. V návrhu však zatím není uvedené, kdo by nové oddělení měl vést.

Změny se budou týkat také současného oddělení „Broadband“, které se věnuje výstavbě vysokorychlostního internetu v EU. Nově by mělo být přejmenováno na „Investice do vysokorychlostních sítí“, zůstane však pod vedením Anny Kryzanowské, která má oddělení dnes na starost. Tato změna naznačuje, že by Komise mohla zvýšit své zaměření na investice do širokopásmové internetové infrastruktury a rychlejších sítí.

Budoucí posilování vysokorychlostního internetu prosazuje především současný eurokomisař pro digitální ekonomiku a společnost Günter Oettinger. Jeho oblíbeným projektem se v posledním roce stal především takzvaný internet věcí, jako jsou například automobily nebo domácí spotřebiče ovládané pomocí internetového připojení. Právě internetu věcí se má věnovat jedno z dalších nových oddělení.

Změny čekají také oddělení, které je dnes nazýváno jako „Spektrum“. To má být přejmenováno na „Politiku rádiového spektra“. Nad tím, jak by mělo být rádiové spektrum řízeno, by Komise ráda získala větší pravomoci. Už počátkem února představila plán na uvolnění části spektra 700 MHz pro mobilní datové služby. Spektrum do 700 MHz dnes slouží hlavně pro televizní vysílání, se stále větší potřebou vysokorychlostního internetu však roste tlak na jeho uvolnění pro mobilní internet. Díky tomu by do pěti let v EU mohla být spuštěna technologie 5G, která by nahradila současný 4G internet.

Změny se čekají i na dalších frontách. Současné ředitelství s názvem „Média a data“ má být podle návrhu nově rozděleno do dvou samostatných jednotek. Mediálního ředitelství má podle uniklého plánu zahrnovat čtyři oddělení, která se budou věnovat například autorskému právu nebo audiovizuálním a mediálním službám. Právě v těchto oblastech Komise letos plánuje vydat novou legislativu. Změny autorského práva má představit na podzim a zvažuje také revidování směrnice o družicovém vysílání a kabelovém přenosu.

V rámci červencové reorganizace má také vzniknout oddělení s názvem „Internet nové generace“ nebo „Start-upy a inovace“.

Změny přicházejí rok po zveřejnění Strategie pro jednotný digitální trh, která loni v dubnu nastínila 16 politických iniciativ, které mají eurokomisaři odpovědní za digitální ekonomiku představit do konce roku 2016. První z nich Komise zveřejnila už v prosinci. Tehdejší legislativní návrhy se zaměřovaly na harmonizaci pravidel online obchodu se zbožím a digitálním obsahem.

Eliška Kubátová s využitím EurActiv.com