G8 bude jednat o sdílení jaderné energie s novými ekonomikami

temelín

Rozšíření jaderné energie na nově se rozvíjející ekonomiky jako je Čína bude hlavním bodem programu setkání skupiny G8, které se uskuteční ve dnech 15. – 17. července v Petrohradě.

Souvislosti:

Skupina G8 bude jednat o sdílení jaderné energie s nově rostoucími ekonomikami, aby pokryla neustále se zvyšující požadavky na energie v Číně a v jiných zemích, a aby zabránila prohlubování procesu globálního oteplování.

Témata:

„Nově rozvíjející se ekonomiky budou muset získat přístup ke zdrojům energie […] v takovém stupni, kde to může být neslučitelné“ se snahou snižovat globální oteplování, která je v současné době v Evropě patrná, řekl včera představitel EU s ohledem na nadcházející summit G8.

„Je nutné vážně diskutovat o rozvoji jaderné energie“ také v kontextu jistoty, bezpečnosti a nešíření, dodal úředník vzhledem k současnému patu ohledně íránského jaderného programu. „Kdykoli se podíváte, máte někde reaktory. Tato záležitost nemůže být ignorována,“ řekl.

Ke skupině G8 se v pondělí 17. července připojí tzv. „přesahující země“, které zahrnují Brazílii, Čínu, Indii, Mexiko a Jižní Afriku. Dostanou k dispozici návrh prohlášení, které odkazuje na rozvoj jaderné energie jako „sdíleného energetického systému“ mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi.

Návrh prohlášení G8 zveřejnil Sunday Herald 9. července. Říká se v něm, že rozšiřování jaderné energie „podpoří prosperitu a bezpečnost globální energie, za současného kladného přispění ke klimatickým změnám“. Navrhuje, aby se tak stalo prostřednictvím „sítě mezinárodních center poskytující služby v oblasti jaderného paliva“ jako je obohacování, s cílem zabránit šíření jaderných zbraní.

EU doufá, že na summitu G8 dojde k dohodě o transparentnosti trhu, otevřenosti a základních pravidlech jako klíčových principů v mezinárodních energetických vztazích. „Doufáme, že budeme mít prohlášení obsahující tyto principy“, řekl představitel EU.

Stanoviska:

Rusko navrhuje využití jeho odbornosti v oblasti jaderné energie k masové výrobě jaderných elektráren a jejich prodeji v po celém světě. Jaderné elektrárny by byly vyráběny v Rusku a upevněny na speciální plošinu na moři nebo loď, aby mohly být přemístěny do jakékoli části světa, vysvětluje Michail Kovalchuk , ředitel Kurchatova výzkumného institutu.

Evropská asociace průmyslu pro jadernou energii (Foratom) je přesvědčena o pozitivní roli jaderné energie v oblasti zajištění levné a spolehlivé elektřiny za současného snížení globálního oteplování. „Jaderná energie vyrábí elektřinu s prakticky žádnými skleníkovými plyny, které by mohly způsobit změnu klimatu,“ tvrdí Foratom.

Ekologové z Greenpeace tvrdí, že domnělé dilema mezi volbou pro jadernou energii nebo trápením se důsledky klimatických změn je chybné. „Jaderná energie je pomalá na výstavbu, špinavá, nebezpečná a drahá, “ řekli představitelé Greenpeace v květnu 2006. „Jaderná energie se spoléhá na dotace, včetně záruk na náklady stavby nebo na limity nákladů stavby, provozní výkon, nepalivové operace a náklady na údržbu, náklady na jaderné palivo a náklady na odstavení z provozu, riziko a na garance, že produkt bude koupen za stanovenou cenu.“

Další kroky:

Ve dnech 15. – 17. července 2006 proběhne summit G8 v Petrohradě. V listopadu 2006 se uskuteční summit EU – Rusko.