Francouzsko-německý tandem tlačí na harmonizaci daní

Na dnešním jednání ministrů financí členských zemí EU lze očekávat nátlak Francie a Německa na zavedení minimální korporátní daně. Nizozemské předsednictví varovalo Francii, aby nespojovala výbušná témata daňové harmonizace s jednáním o novém rozpočtu a možností čerpat z fondů EU.

Francouzský ministr financí Nicolas Sarkozy tento týden zopakoval svůj provokativní návrh omezit novým členským zemím s nízkým korporátním zdaněním přístup k čerpání unijních fondů. „Nechápu, že některé země mohou být tak bohaté, že snižují daně – některé dokonce na nulu –, a zároveň vysvětlovat jiným, tj. zemím, které do EU vstoupily dříve, že jsou dostatečně chudé, aby mohly přijímat prostředky ze strukturálních fondů, které jsou dotovány z peněz evropských daňových poplatníků,“ uvedl včera Sarkozy ve francouzském tisku.

Sarkozy se k takové nelogické argumentaci uchyluje z toho důvodu, že plán na harmonizaci zdanění korporátních zisků, který prosazují Francie spoli s Německem, nemá příliš šancí na úspěch. Ani stávající komisař Frits Bolkestein, ani budoucí komisařka Ingrida Udre nepředpokládají, že by podobnou regulaci navrhovali.

Z daňového dumpingu jsou obviňovány nové členské státy. Česká republika se přitom s dnešními 28% procenty blíží bohatším západoevropským zemím, zatímco stejná daň v Irsku je 12,5%.